Contract en proces
18 maart 2020

Contracten en overmacht door gevolgen coronavirus

JPR advocaten
Contracten en overmacht door coronavirus | JPR Advocaten

Contract en Corona

In buitengewone tijden, zoals deze coronacrisis, wordt vaak gesteld dat contactuele verplichtingen door overmacht niet meer nagekomen hoeven worden. Maar hoe zit dat precies? In dit artikel leest u er meer over.

Wat is overmacht?

Als een contractuele verplichting niet wordt nagekomen spreken we van een tekortkoming. Die kan verwijtbaar zijn en dan spreken we ook wel van wanprestatie. De andere partij kan dan nakoming of ontbinding van de overeenkomst vorderen en schadevergoeding.

Een tekortkoming kan, volgens de wet, de schuldenaar niet worden toegerekend als zij niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet rechtshandeling of in het verkeer geldende rechtsopvatting voor zijn rekening komt. Dat noemen we overmacht.

Geen schadevergoeding bij overmacht

Als er sprake is van overmacht, dan bestaat er geen recht op schadevergoeding en kan, zolang de overmacht duurt, geen nakoming worden gevorderd. De andere partij kan overigens wel zijn verplichting opschorten. Ook kan de overeenkomst ontbonden worden. Dat kan nuttig zijn als een ander de overeenkomst wel na kan komen, een nieuwe betere overeenkomst gesloten kan worden of de overeenkomst geen zin meer heeft. Dit kan het beste met een aangetekende brief gedaan worden.

Omdat de wettelijke regeling erg vaag is, wordt in contracten meestal een regeling getroffen over wat overmacht is en wat de gevolgen daarvan moeten zijn. Vaak gebeurt dat in de algemene voorwaarden, maar die worden regelmatig op de verkeerde manier gebruikt, zodat daar geen beroep op gedaan kan worden.

In een dergelijke regeling komen we vaak tegen dat de ontbinding gedurende een eerste periode niet mogelijk is. Ook zien we vaak voorbeelden van overmacht genoemd.

Overmacht door corona?

Om te weten of met de coronamaatregelen sprake is van overmacht moet het contract goed gelezen worden.

Vervolgens is het de vraag of de maatregelen wel de oorzaak van de tekortkoming zijn. Is nakoming echt onmogelijk of zijn er alternatieven? Dat ligt voor de zaalhuur in een gesloten café anders dan voor een APK-keuring. In het algemeen valt ziekte van personeel of ingeschakelde derden er niet onder, maar in het contract kan het anders geregeld zijn.

Er wordt al snel een beroep gedaan op overmacht, maar dat is lang niet altijd terecht. Bij vragen is het goed de situatie te laten beoordelen door een specialist. Het FIT-team van JPR staat voor u klaar.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.