Complex letsel betekent vooruitdenken

Niek Borm
Complex letsel betekent vooruitdenken | JPR Advocaten

Complex letsel betekent vooruitdenken

Met complex letsel bedoelen we zaken waarbij de toedracht complex is, of het letsel dat u heeft opgelopen complex is. Als u na een ongeval of om een andere reden slachtoffer bent geworden van complex letsel, hoeft dat niet te betekenen dat hier ook een complexe oplossing bij komt kijken. Als uw letselschadeadvocaat is het onze taak om creatief te zijn. We kijken gezamenlijk vooruit om tot de beste oplossing voor uw situatie te komen.

Anticiperen op scenario’s

We leven in het nu, voor veel mensen is het lastig om aan de toekomst te denken. Toch is dat precies wat er nodig is wanneer u slachtoffer bent geworden van complex letsel. We moeten namelijk rekening houden met alle mogelijke scenario’s. Het kan bijvoorbeeld heel goed gaan met u over een jaar of verder in de toekomst, maar ook een slecht scenario kan werkelijkheid worden. We proberen daar, samen met u, zo goed mogelijk op te anticiperen. 

Niet verrast worden

In het traject dat we samen met u ingaan, zoeken we uit welke gevolgen bepaalde scenario’s in de praktijk zullen hebben. We willen vooraf weten hoe we moeten handelen als er iets gebeurt. Zo worden we niet verrast door onvoorziene ontwikkelingen. 

Als u bijvoorbeeld in loondienst werkt en na 104 weken nog niet voldoende bent hersteld om volledig te kunnen werken, is de kans groot dat u na 104 weken wordt ontslagen. Om dit te voorkomen schakelen wij, ruim voor dat moment, in overleg met de verzekeraar een arbeidsdeskundige in. De arbeidsdeskundige ondersteunt en begeleidt u bij uw re-integratie. Daarnaast kan een arbeidsdeskundige in overleg met de werkgever kijken naar aanpassingen in uw werk of eventuele hulpmiddelen. In overleg kan vaak worden bereikt dat uw werkgever, indien u na 104 weken nog niet voldoende bent hersteld, u in dienst houdt en dus niet ontslaat. Werkgevers zijn hiertoe immers makkelijk bereid als de verzekeraar bereid is (mee) te betalen voor de oplossingen. Dit is voor alle partijen een goed scenario, maar daar moet dus op geanticipeerd worden.

Alle opties openhouden

Soms denken we wel vijf jaar vooruit bij de opbouw van uw dossier. Dit is belangrijk wanneer een verzekeraar het bijvoorbeeld niet nodig vindt een arbeidsdeskundige in te schakelen en jaren later raakt de desbetreffende ondernemer nogmaals (tijdelijk) arbeidsongeschikt door het eerder opgelopen letsel. Wij hebben dan altijd de aantekening in uw dossier van destijds. Op deze manier kunnen we de verzekeraar confronteren met zijn beslissing van jaren eerder. Zeker bij complex letsel is het verstandig om alle opties open te houden, inclusief escalatie en slechte scenario’s. Meer weten? Neem contact met ons op!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.