Verzekeringsrecht
7 juli 2016

Brandverzekering: ondernemers, check uw voorwaarden!

JPR advocaten
Brandverzekering - check uw voorwaarden | JPR Advocaten

Brand is een groot risico voor de continuïteit van uw onderneming. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat na brand in een bedrijfspand de helft van de ondernemers binnen twee jaar failliet gaat. Veel ondernemers sluiten dan ook een brandverzekering af om zich hiertegen te beschermen. Dit betekent echter niet altijd dat u dan goed bent beschermd. Check daarom uw verzekering goed op basis van onze tips.

Garantieclausules in brandverzekeringen

Na het sluiten van de brandverzekering verdwijnen het polisblad en de polisvoorwaarden vaak in een la zonder dat iemand er verder nog naar kijkt. Ondernemers weten daardoor niet dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om van dekking te zijn verzekerd. Dit zijn zogenaamde garantieclausules. 

Na een brand blijkt dan bijvoorbeeld dat de elektrische installatie in hun verzekerde pand gekeurd had moeten worden conform de NEN 1010 en/of NEN 3140-norm. Dit zijn veiligheidsnormen voor laagspanningsinstallaties. Gevolg: de verzekeraar weigert uitkering en de ondernemer moet de brandschade zelf dragen. Dit terwijl er jarenlang  premie is betaald. 

Afwijzing uitkering terecht of niet?

Verzekeraars mogen echter lang niet altijd op deze wijze dekking weigeren. De clausule kan bijvoorbeeld onduidelijk zijn geformuleerd of de polisvoorwaarden zijn niet of niet op de juiste wijze ter hand gesteld. Vaak betekent dit dat de verzekeraar zich niet op de clausule kan en mag beroepen. 

Ook weten ondernemers vaak niet dat als zij aannemelijk kunnen maken (en zo nodig bewijzen) dat het schenden van de garantieclausule de schade niet heeft veroorzaakt noch heeft vergroot, ze recht op dekking behouden. Dit volgt uit het arrest Biçak/Aegon van de Hoge Raad uit 2000. 

Deze laatste situatie stond recent nog centraal in een procedure bij de rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6124). Tijdens werkzaamheden aan een rommelige meterkast was brand ontstaan toen de elektricien een verkeerd aangebrachte bout probeerde te verwijderen. De ondernemer kon geen keuringsrapport NEN 1010 of NEN 3140 overleggen en verzekeraar Reaal weigerde uit te keren. 

De ondernemer kon echter aantonen dat de brand was ontstaan omdat de elektricien was vergeten de spanning van de installatie af te halen tijdens zijn werkzaamheden. Deze menselijke fout had hij ook kunnen maken als de installatie was (goed)gekeurd, aldus de rechtbank. Gevolg: Reaal moet alsnog dekking verlenen volgens de voorwaarden van de brandverzekering. 

Deze ondernemer mag van geluk spreken. Vaak is de oorzaak van een brand niet te achterhalen, bijvoorbeeld als het pand volledig is uitgebrand. Dit komt dan voor rekening van de ondernemer, hij moet immers bewijzen dat de brand niet aan het schenden van de garantieclausule is te wijten.  

Controleer uw dekking

Trek dus uw la open, bekijk de polisvoorwaarden van uw brandverzekering en neem zo nodig maatregelen om te zorgen dat u de juiste dekking heeft. Als er zich een brand heeft voorgedaan of als u tegen een verzekeringsprobleem aanloopt, neem dan contact op met een van onze advocaten. 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.