Arbeidsrecht
26 maart 2012

Betere rechtsbescherming ZZP-er

JPR Advocaten
Betere rechtsbescherming ZZP-er | JPR Advocaten

Op vrijdag 23 maart jl. heeft de Hoge Raad beslist dat een ZZP-er in geval van een bedrijfsongeval dezelfde rechtsbescherming heeft als een werknemer.

Het ging in dit geval om een ZZP-er die door een vezelverwerkingsbedrijf was ingehuurd voor reparatiewerkzaamheden aan haar machines. Tijdens het verrichten van deze werkzaamheden is het slachtoffer door een breekplaat gezakt en hierdoor met zijn been in een draaiende schroef terecht gekomen, met als gevolg dat zijn rechterbeen boven de knie is geamputeerd.

Het slachtoffer, dat als zelfstandige door de exploitant van het vezelverwerkingsbedrijf was ingehuurd, kon geen beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat hij een dergelijke verzekering niet had afgesloten. Vervolgens stelde het slachtoffer het vezelverwerkingsbedrijf aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

In twee instanties (te weten bij de Rechtbank en in hoger beroep bij het Gerechtshof) werd deze aansprakelijkheid afgewezen met als motief dat niet was voldaan aan het wettelijk vereiste dat de werkzaamheden moesten behoren tot de “core business” van het bedrijf. Core business is het verwerken van resthout uit de houtindustrie en niet het onderhouden van vezelverwerkingsmachines, zo werd geoordeeld.

Dit standpunt werd door de Hoge Raad als onjuist beoordeeld. De Hoge Raad overweegt daarbij dat niet alleen gekeken moet worden naar hetgeen het bedrijf produceert, maar ook moet rekening worden gehouden met de feitelijke verhoudingen; de aard van de verrichte werkzaamheden en de mate waarin de werkgever invloed heeft op de werkomstandigheden. Achterliggende gedachte is dat de werkgever die zijn zorgplicht niet nakomt, op gelijke voet aansprakelijk dient te zijn voor de schade van zijn werknemers en anderen, zoals ZZP-ers, die bij hem werkzaam zijn.

Deze uitspraak is een belangrijke doorbraak vanwege de extra bescherming die het biedt aan degene die niet in loondienst, maar als zelfstandige wordt ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.