Arbeidsrecht
13 september 2022

Bescherm werknemers tegen ongewenst gedrag op de werkvloer

Pascal Hulsegge

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer hebben grote invloed op de werksfeer en gezondheid van de werknemers. Op basis van de Arbowet is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. Het blijkt echter dat werknemers vaak niet weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ongewenst gedrag krijgen te maken. Bovendien is een concrete werkwijze voor deze problematiek een ondergeschoven kindje. De aanpak van het diepgewortelde maatschappelijke probleem over grensoverschrijdend gedrag is terug te vinden in:

  1. De bekrachtiging van het internationale ILO-verdrag 190
  2. De wijziging van de Arbowetgeving in verband met verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Bekrachtiging ILO-verdrag 190

Als werkgever bent u verplicht zorg te dragen voor uw werknemers, ook op het gebied van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De wetgever biedt op dit moment nog weinig houvast voor de invulling van deze verplichtingen. Het internationale ILO-verdrag 190 biedt een juridisch kader voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. De bekrachtiging en daarmee inwerkingtreding van dit verdrag in de nationale wetgeving geeft u als werkgever concrete handvaten waaraan een beleid over grensoverschrijdend gedrag dient te voldoen. Het verdrag biedt:

  • Een bredere reikwijdte met betrekking tot de verschillende handelingen, de verschillende plaatsen en verschillende type slachtoffers;
  • Maatregelen, instrumenten en aandachtspunten op het gebied van bescherming, handhaving en begeleiding;
  • Handvaten voor een zorgvuldige en vertrouwelijke klachtenbehandeling.

Een verplichte vertrouwenspersoon volgens de Arbowetgeving

Iedere werknemer moet, als hij of zij te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. In de huidige wetgeving heeft een vertrouwenspersoon geen wettelijk beschermde positie in de organisatie, net zomin als de specifieke (kwaliteits-)eisen waaraan deze vertrouwenspersoon moet voldoen. Om die reden is een voorstel tot wijziging van de Arbowet ingediend. Het mag niet meer afhankelijk zijn van de organisatie waarin je werkt, of je toegang hebt tot een vertrouwenspersoon. De wetswijziging regelt naast de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, ook een aantal basistaken en waarborgt de onafhankelijke positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie.

JPR Advocaten helpt

Diverse wetswijzigingen hebben gevolgen voor het te voeren beleid rondom ongewenste omgangsvormen. Wij raden dan ook aan om jouw huidige beleid en/of protocollen hierop aan te passen. JPR Advocaten helpt hier graag bij. Voor € 495,- excl. btw checken wij het huidige beleid en brengen deze in overeenstemming met de wettelijke vereisten, inclusief een (telefonisch) intake- en eindgesprek. Vraag hieronder direct aan.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.