Arbeidsrecht Privacy-recht
24 maart 2020

AVG tijdens de coronacrisis: vitaal belang kan uitkomst bieden

JPR Advocaten
AVG tijdens de coronacrisis: vitaal belang | JPR Advocaten

Privacy: een reminder voor het vitaal belang

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook tijdens de coronacrisis, maar levert juist nu veel vragen op. Bijvoorbeeld in de omgang met werknemers, klanten, cliënten, patiënten en de invulling van werkzaamheden. Hoe gaat u hier zo goed mogelijk mee om?

European Data Protection Board: beroep op vitaal belang is mogelijk

De AVG kan een uitkomst bieden in de grondslag van het vitaal belang, stelt de European Data Protection Board (EDPB). De EDPB is het samenwerkingsverband van alle toezichthouders op het gebied van privacy in Europa en is opgericht via de AVG als Europese Toezichthouder.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet op basis van een wettelijke grondslag uit de AVG:

  • de toestemming van de betrokkene;
  • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
  • door een wettelijke verplichting;
  • uitoefenen van een taak van algemeen of publiek belang;
  • voor een gerechtvaardigd belang;
  • om vitale belangen te beschermen.

De EDPB stelt dat de laatste grondslag van het vitaal belang mogelijk gebruikt kan worden voor bestrijding van het coronavirus.

Hoe werkt de grondslag vitaal belang?

De grondslag vitaal belang kan niet zomaar ingezet worden, het belang moet echt gaan om het leven of de gezondheid van de betrokkene. Een veelgebruikt voorbeeld is het moment dat de betrokkene geen toestemming meer kan geven wegens zijn persoonlijke gezondheidssituatie of bijvoorbeeld omdat de situatie geen tijd biedt om aan iedereen toestemming te vragen.

Overweging 46 van de AVG biedt een belangrijke beperking: een beroep op vitaal belang kan alleen als de verwerking niet op andere gronden kan worden gebaseerd.

Vitaal belang voor werkgevers

De EDPB lijkt de markt vooral te willen herinneren aan de grondslag vitaal belang, maar biedt geen (extra) mogelijkheden. De EDPB geeft als voorbeeld de werkgever die wegens het vitaal belang bepaalde data moet verwerken.

Wij breiden dat voorbeeld uit: stel dat een werkgever geconfronteerd wordt met een zieke werknemer met klachten die lijken op het coronavirus. Op dat moment moet de werkgever, naast een eventuele melding aan een bedrijfsarts, de toegang tot het pand voor deze werknemer kunnen ontzeggen wegens de vitale belangen van de andere werknemers, klanten en cliënten.

Mogelijkheden zijn er, maar let op de basis

Het is van belang dat u de gegevens niet verder gebruikt dan nodig is. Bij het gebruik van de grondslag vitaal belang verwerkt u de persoonsgegevens dan ook volgens de privacy-beginselen van de AVG, zoals doelbinding, dataminimalisatie en het hanteren van een beperkte bewaartermijn.

Op het gebied van arbeidsrecht spelen er vervolgens ook een aantal problemen: in beginsel is de bedrijfsarts leidend in het vervolgtraject. Zorg er dus voor dat u geen persoonsgegevens gebruikt die u niet nodig hebt voor het specifieke vitale belang van de betreffende medewerker of een van uw andere medewerkers.

Heeft u vragen over het coronavirus en privacy? Neemt u dan vooral contact op met een van de leden van ons Flexibel Inzetbaar Team (FIT), een van onze advocaten privacy of een van onze advocaten arbeidsrecht.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.