Arbeidsrecht Ontslag
15 december 2014

Afspiegelingsbeginsel in de zorg is gewijzigd

Leonie Ouwersloot-Koster
Afspiegelingsbeginsel in de zorg is gewijzigd | JPR Advocaten

Op 11 november 2014 is de nieuwe Bijlage C, en de hiermee gepaard gaande wijzingen, bij het Ontslagbesluit bekend gemaakt. De nieuwe bijlage bij het Ontslagbesluit geeft nieuwe regels voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de zorg.

Situatie vóór 11 november 2014

Voor het vaststellen van de ontslagvolgorde in geval van bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen, dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Kritiek vanuit de zorg was dat de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in de zorg tot onredelijke uitkomsten zou kunnen leiden. Vóór 11 november 2014 was het mogelijk dat afgespiegeld zou moeten worden over werknemers met uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten, op het moment dat deze werknemers werkzaam zijn binnen dezelfde bedrijfsvestiging. Dit had tot gevolg dat veel geschoven moest worden met werknemers. Lange reisafstanden voor de werknemers en veel wisselingen van werknemers bij de zorg cliënten, zijn dan de veel gehoorde bezwaren.

Nieuwe situatie

In de nieuwe bijlage C bij het Ontslagbesluit is nu bepaald dat voor een werkgever in de zorg (hieronder vallen: thuiszorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, een verpleeg- of verzorgingshuis, of gehandicaptenzorg), bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel geen aansluiting meer gezocht hoeft te worden bij de bedrijfsvestiging. Het is vanaf nu mogelijk om af te spiegelen binnen de gemeente waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen.

Uitzonderingen

Op deze nieuwe regeling is wel een uitzondering van toepassing. De uitzondering geldt wanneer een werkgever meerdere bedrijfsvestigingen binnen één gemeente heeft. In een dergelijk geval moet dan afgespiegeld worden op de werknemers die werkzaam zijn bij die “gemeentelijke” bedrijfsvestigingen.

Naast deze uitzondering heeft de wetgever ook een uitzondering opgenomen voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Wanneer aannemelijk wordt gemaakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd bij het afspiegelen uitgegaan moet worden van de bedrijfsvestiging in plaats van de gemeente, is dit mogelijk.

Uiteraard kan zich de situatie voordoen dat een werknemer werkzaamheden verricht of heeft verricht in meerdere gemeenten. In een dergelijk geval zal gekeken moeten worden waar de werknemer de afgelopen 12 maanden het meeste werkzaam is geweest.

Overgangsrecht

Op 11 november 2014 is de wijziging in werking getreden. Indien al ontslagaanvragen zijn ingediend overeenkomstig het nieuwe beleid, zullen deze aanvragen op grond van de nieuwe regelgeving worden behandeld.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.