Arbeidsrecht
11 mei 2014

Aanscherping ketenregeling per 1 juli 2015

Pascal Hulsegge
Aanscherping ketenregeling per 1 juli 2015 | JPR Advocaten

De ketenbepaling (artikel 7:668a BW) regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke contracten op zeker moment overgaan in een vast contract.

Hoe is het nu? 3x3x3


Nu kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract of na drie jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij geldt dat na een tussenpoos van drie maanden de keten opnieuw gaat tellen. Nu is afwijking bij cao van aantal en periode onbeperkt mogelijk en veel cao’s hebben van die mogelijkheid ook gebruik gemaakt.

Wat gaat er veranderen? 3x2x6


Per 1 juli 2015 kunnen nog maximaal drie contracten in (slechts) twee jaar tijd worden gesloten. Dus bij het vierde contract of (al) na twee jaar ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Bovendien gaat na een tussenpoos van zes maanden de keten opnieuw tellen. Afwijking bij cao van aantal en periode is nog maar heel beperkt mogelijk en dan maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar tijd. Namelijk voor uitzendovereenkomsten en voor bepaalde aan te wijzen functiegroepen in verband met de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering. Hier moet u denken aan eventuele functies in de media, cultuur en academische sector. Verdere afwijking is mogelijk voor bestuurders van rechtspersonen waarbij met name is gedacht aan die in de zorg en het onderwijs. Van de tussenpoos van zes maanden mag niet meer worden afgeweken. De nieuwe ketenbepaling geldt niet voor werknemers tot 18 jaar die (gemiddeld) maximaal 12 uur per week werken noch voor de leer/werkovereenkomst (BBL). De profvoetbalsector wordt mogelijk ook uitgesloten.

Overgangsrecht

Lopende contracten met een einddatum na 1 juli 2015 worden gerespecteerd en zullen niet automatisch worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Echter als de ketenregeling in een cao is vervat, dan is nog maximaal tot 1 juli 2016 oud recht van toepassing. Cao partijen krijgen aldus de gelegenheid tot die tijd de cao aan te passen.

Tip

Maak binnen uw organisatie inzichtelijk van welke werknemers het eerste of tweede contract afloopt voor 1 juli 2015. Voor deze datum kunt u nog een opvolgend contract voor bepaalde tijd sluiten. Uiteraard mits de periode van 36 maanden (huidige wet) daarmee niet wordt overschreden. Nota bene ook als het eerste of tweede contract pas afloopt na 1 juli 2015, maar u het opvolgende contract vast sluit vóór 1 juli 2015, blijft het oude recht op dit nieuwe contract van toepassing. Deze mogelijkheid kunt u dus benutten.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.