Arbeidsrecht
14 december 2018

De vijf belangrijkste wijzigingen onder de WNT vanaf 1 januari 2019 (deel 2/3)

JPR Advocaten
De belangrijkste wijzigingen onder de WNT | JPR Advocaten

Deze bijdrage is de tweede in een serie van in totaal drie bijdragen. Vorige week schreef ik over de verhoging en indexering van het bezoldigingsmaximum en de mogelijkheid tot afkoop van vakantiedagen.
 
In deze bijdrage 2/3 sta ik stil bij de vraag of schadevergoedingen, smartengelden en werkgeverspremie of –bijdrage overgangsrecht VPL tot bezoldiging mag worden gerekend.

De vijf meest opvallende wijzigingen

  1. Mede in verband met de (algemene) verhoging van het bezoldigingsmaximum van € 187.000,00 naar € 193.536,00, vindt een brede indexatie of verhoging plaats.
  2. De afkoop van vakantiedagen wordt niet meer genormeerd.
  3. Schadevergoedingen en smartengelden worden niet als bezoldiging aangemerkt en de werkgeverspremie of – bijdrage overgangsrecht VPL wordt daar wel toe gerekend. 
  4. Het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ wordt aangescherpt.
  5. Een pro forma-uitspraak is nu erkend als een rechterlijke toets waarmee boven het WNT-maximum uitgekomen kan worden.

Schadevergoedingen en smartengelden: bezoldiging?

De compensatie voor loonderving na bedrijfsongeval of beroepsziekte was reeds uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip in de WNT. Zij vormen namelijk geen beloningsvoordeel.
 
De uitkering ervan leidt op grond van de huidige WNT wel tot een verantwoordingsplicht. Dit leidt ertoe dat de in de WNT-verantwoording telkens het beeld kan ontstaan dat functionarissen boven de norm verdienen – ter illustratie,  enkele politiefunctionarissen bleken in het verleden meer aan bezoldiging te ontvangen dan de WNT-norm in verband met een uitkering voor loonderving na bedrijfsongeval wegens een vastgesteld posttraumatisch-stressstoornis.
 
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 bepaalt de Uitvoeringsregeling WNT expliciet dat deze compensatie niet tot bezoldiging in de zin van de WNT wordt gerekend, ongeacht of het om belast loon gaat of niet.

De werkgeverspremie of –bijdrage overgangsrecht VPL is bezoldiging

De inkoop van voorwaardelijk pensioen in het kader van de overgangsregeling VPL of de werkgeverspremie of –bijdrage overgangsrecht VPL is bezoldiging in het licht van de WNT.

Uit rechtspraak is gebleken dat niet zonder meer uit de WNT volgt dat dit component tot bezoldiging moet worden gerekend, of niet.
Met aanscherping van de Uitvoeringsregeling WNT wordt duidelijkheid verschaft. In alle gevallen wordt deze premie of bijdrage tot bezoldiging gerekend, ongeacht de vraag of de functionaris wel of niet onder het VPL-overgangsrecht of onder de voorwaardelijke inkoopregeling valt. De minister geeft daarbij als toelichting dat het niet de WNT is die bepaalt of iemand wel of geen aanspraken heeft.

Afsluitend

Benieuwd naar bijdrage 3/3 van volgende week?
In die bijdrage staat het begrip ‘gewezen topfunctionaris’ centraal, en de pro forma-uitspraak.
De aanpassingen zullen van invloed zijn op de uitvoeringspraktijk van de WNT.
 
De Wet normering topinkomens en onderliggende regelgeving vormt een complex geheel. Het is niet voor niets dat vanuit de (uitvoerings)praktijk met regelmaat kritiek wordt geuit op de vraag of de wet wel voldoende eenduidig is en toegankelijk.

Vragen? Handvatten nodig bij toepassing van de Wet normering topinkomens?

JPR Advocaten denkt mee, pakt aan en lost op.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.