Huurprijs

Bij de verhuur van woonruimte komen verhuurders - waaronder woningcorporaties - in aanraking met (complexe) huurprijsregelgeving. Deze regels gelden niet, althans niet allemaal, voor ieder type huurwoning. De wet maakt namelijk een onderscheid in geliberaliseerde (vrije sector) en niet-geliberaliseerde (sociale) woonruimte. Het is daarom belangrijk dat je als verhuurder weet met welk type woonruimte je te maken hebt.

Direct contact opnemen
Nienke-Iris-Doetinchem

Sociaal of geliberaliseerd

De ingangsdatum van de huurovereenkomst en de op dat moment geldende huurprijs bepalen met welk type woonruimte je als verhuurder te maken hebt. Wanneer de huurprijs hoger ligt dan de op dat moment geldende huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens), is er sprake van een geliberaliseerde huurwoning. Ligt de huurprijs onder de liberalisatiegrens? Dan heb je te maken met sociale woonruimte. Gezien hun taakstelling op grond van de Woningwet, gaat het bij de verhuur van woningen door woningcorporaties veelal om verhuur in de sociale sector.

De huurprijsregelgeving geldt in zijn geheel voor sociale huurwoningen en slechts gedeeltelijk voor woningen binnen de vrije sector. Zo heeft de huurder van een woning met een geliberaliseerde huurprijs bijvoorbeeld nog wel de mogelijkheid om de redelijkheid van zijn aanvangshuurprijs door de Huurcommissie te laten toetsen.

Huurprijsverhoging

Voor huurwoningen binnen de sociale sector en vrije sector gelden eigen regels. Voor de vrije sector zal de huurverhoging veelal plaatsvinden via de in de huurovereenkomst afgesproken huurprijsindexering of aan de hand van een overeengekomen percentage.

Voor de sociale sector vindt de huurverhoging plaats aan de hand van het door de minister (met goedkeuring van de Tweede Kamer) voorgeschreven huurverhogingspercentage. Deze verhoging kan plaatsvinden door middel van een indexeringsbepaling in de huurovereenkomst en in gebreke daarvan een schriftelijk voorstel. Nu er vormvereisten zijn voor het verhogingsvoorstel en zich na verzending van het voorstel complicaties kunnen voordoen (de huurder maakt bezwaar of reageert niet), is juridische ondersteuning gewenst. Als de juiste route niet wordt gevolgd, kan het zo zijn dat de huurder de huurverhoging niet verschuldigd is.

Passend toewijzen

Woningcorporaties hebben als taak de daartoe aangewezen doelgroepen te huisvesten. Daarbij moeten zij ervoor waken dat deze huurders een woning huren die bij hun inkomen past en niet in een te dure huurwoning terecht komen. Zij moeten zich houden aan de regels van passend toewijzen. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat huurders in betalingsproblemen komen. Voor vragen over hoe het passend toewijzen werkt en de uitzonderingen, kan contact worden gezocht met onze huurrechtadvocaten.

Sharbel Goriya
Wij staan voor je klaar

Meer weten over de huurprijzen voor woningcorporaties?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.