Home
Vastgoedrecht
Standaard- en algemene voorwaarden in de bouw

Standaard- en algemene voorwaarden in de bouw

Bij het sluiten van een aannemingsovereenkomst worden vrijwel altijd algemene voorwaarden van toepassing verklaard die speciaal voor de bouw- en infrasector zijn geschreven, zoals de UAV 2012 of de UAV-GC 2005. Maar ook hanteert de hoofdaannemer algemene voorwaarden in zijn inkoopcontracten met onderaannemers. Als er algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het van belang om de inhoud van die voorwaarden goed te kennen en conform de inhoud daarvan te handelen. Wat er ook op je pad komt, JPR houdt het overzicht. Onze kennis van het bouwrecht helpt je verder.

Direct contact opnemen
Najama-Doetinchem-2

UAV 2012, UAV-GC 2015 en AVA 2013

UAV 2012 staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012. Deze voorwaarden zijn met name geschikt voor bouwwerken waarbij namens de opdrachtgever directie wordt gevoerd. De UAV 2012 zijn paritaire voorwaarden. Dat wil zeggen dat zij tot stand zijn gekomen met inspraak van alle bij de voorwaarden betrokken partijen. De UAV 2012 gaan dan ook evenwichtig om met de belangen van opdrachtgever en aannemer.

Bij UAV-GC 2005 staat de toevoeging GC voor ‘geïntegreerde contracten’. Dat wil zeggen dat het ontwerp en de uitvoering in één contract zitten en de opdrachtnemer hier dus een andere, grotere rol heeft dan onder de UAV 2012. Tegelijkertijd draagt de opdrachtnemer hierdoor dus ook de risico’s van het ontwerp. 

Vaak zien we dat de UAV 2012 van toepassing worden verklaard bij werken waarbij de opdrachtgever weet wat hij wil en daarvoor zelf het ontwerp heeft laten maken. De aannemer voert het werk uit aan de hand van bestek en tekeningen.

De UAV-GC 2005 worden vaak bij complexere werken ingezet, waarbij de opdrachtnemer de expertise heeft om de kansen en risico’s in het project het beste in kaart te brengen. De opdrachtnemer krijgt hier de vrijheid om dit nader uit te werken aan de hand van een programma van eisen van de opdrachtgever.

FIDIC

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) is een internationale organisatie van ingenieursbureaus. Vanaf eind jaren zestig van de vorige eeuw was er grote behoefte aan internationale contractmodellen. FIDIC heeft in deze behoefte voorzien door het uitbrengen van modelcontracten met algemene voorwaarden. FIDIC-contracten kennen strikte termijnen en worden door Nederlandse partijen vaak als star ervaren.

DNR 2011

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) bevat de algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw, zoals architecten en constructeurs. Het gebruik van de DNR 2011 is vaak een eis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van die adviseurs. De DNR 2011 is door de brancheorganisaties van adviseurs geschreven en dus eenzijdig tot stand gekomen met een aantal voor opdrachtgevers ongunstige bepalingen. Het is mogelijk om deze bepalingen uit te sluiten of aan te passen, zonder de gehele DNR 2011 buiten toepassing te verklaren. JPR advocaten denkt graag met je mee op dat gebied.

Heb jij hulp nodig bij de beoordeling of aanpassing van bouwvoorwaarden? Of heb je hulp nodig bij de praktische omgang met bouwvoorwaarden tijdens een werk? De bouwrechtadvocaten van JPR helpen je graag verder.

Erin Speelman
Wij staan voor je klaar

Meer weten over voorwaarden in de bouw?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.