Menu
JPR Advocaten

Opzeggen arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd kan op diverse manieren worden opgezegd. Hierna leest u in welke situaties de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd opgezegd kan worden.

U kunt als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer opzeggen c.q. overgaan tot verbreking van de arbeidsovereenkomst als uw werknemer hiermee schriftelijk instemt. Wanneer uw werknemer niet schriftelijk instemt, kunt u als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen c.q. verbreken indien:
(i) de werkgever in geval van bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning van UWV heeft ontvangen
(ii) sprake is van een proeftijd
(iii) sprake is van een dringende reden (ontslag op staande voet)
(iv) de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt
(v) het een werknemer betreft die minder dan vier dagen per week huishoudelijk werk verricht
(vi) het een statutair bestuurder van een BV, NV of daarmee vergelijkbare buitenlands rechtspersoon betreft.

Let wel, in alle gevallen, behalve bij opzegging tijdens de proeftijd dient u als werkgever aan te tonen dat er een redelijke grond voor opzegging is en dat herplaatsing van uw werknemer al dan niet na scholing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.

Daarnaast kunt u de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De rechter kan de arbeidsovereenkomst ontbinden in verschillende situaties zoals bijvoorbeeld contractbreuk, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. In alle gevallen moet u bij de rechter voldoende aannemelijk maken dat bijvoorbeeld sprake is van contractbreuk. Indien de rechter van oordeel is dat u de grond om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (opzeggen arbeidsovereenkomst) voldoende aannemelijk heeft gemaakt, zal hij overgaan tot ontbinding.

Uiteraard dient u de opzegtermijn in acht te nemen.

De advocaten van JPR Advocaten hebben veel ervaring op dit gebied. Neemt u gerust contact met ons op, zij staan u alsdan graag te woord.

Uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst met u opzeggen c.q. verbreken indien:
(i) uw werkgever in geval van bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning van UWV heeft ontvangen
(ii) sprake is van een proeftijd
(iii) sprake is van een dringende reden (ontslag op staande voet)
(iv) u de AOW-gerechtigde leeftijd of afwijkende pensioenleeftijd heeft bereikt
(v) u minder dan vier dagen per week huishoudelijk werk verricht
(vi) u een statutair bestuurder van een BV, NV of daarmee vergelijkbare buitenlands rechtspersoon bent.

In alle gevallen behalve bij de proeftijd dient uw werkgever aan te tonen dat hij een redelijke grond voor opzegging heeft en dat herplaatsing niet mogelijk is.

Sancties
Indien het systeem van opzegging niet wordt nageleefd, kunt u de opzegging vernietigen en herstel van de arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding vorderen.

Opzegtermijn
De opzegtermijn dient in alle gevallen, behalve in geval van ontslag op staande voet of tijdens de proeftijd, in acht te worden genomen. De wettelijke opzegtermijn is opgenomen in artikel 7:672BW.

De advocaten van JPR Advocaten hebben veel ervaring op dit gebied. Neemt u gerust contact met ons op, zij staan u alsdan graag te woord.

Partijen kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen c.q. verbreken, ingeval één van onderstaande situaties zich voordoet:
(i) bedrijfseconomisch ontslag of langdurige arbeidsongeschiktheid
(ii) proeftijd
(iii) dringende reden
(iv) AOW-gerechtigde leeftijd of afwijkende pensioenleeftijd
(v) het een werknemer betreft die minder dan vier dagen per week huishoudelijk werk verricht
(vi) het een statutair bestuurder van een BV, NV of daarmee vergelijkbare buitenlands rechtspersoon betreft.

In alle gevallen, behalve bij een ontslag op staande voet of proeftijd, dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Verder dient in alle gevallen onderzocht te worden of er een redelijke grond voor opzegging is en herplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort.

Mocht u hulp nodig hebben bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: