Home
Domeinnamen

Domeinnamen

Een domeinnaam is een naam waaronder een website wordt beheerd. In het domeinnamenrecht draait het vaak om de vraag of het gebruik van een domeinnaam is toegestaan. Domeinnaamgeschillen worden bij de rechter meestal via het merkenrecht, handelsnaamrecht of het ongeoorloofde mededingingsrecht beslecht. In dat opzicht is de benaming ‘domeinnaamrecht’ enigszins misleidend, nu voor civiele kwesties geen ‘echte’ wetgeving over domeinnamen bestaat. Een domeinnamenwet ontbreekt. Wel kunnen domeinnaamgeschillen worden beslecht bij domeinnaamarbitrage instanties.

Direct contact opnemen
Mirella-Christa-Doetinchem

Waarop kan een domeinnaam inbreuk maken?

Het gebruiken of geregistreerd houden van een domeinnaam waarin een merk van een ander voorkomt, zoals bij domeinnaamkaping, kan merkinbreuk opleveren bij vele domeinnaamgeschillen. Daarvoor moet aan de gebruikelijke merkinbreuk criteria zijn voldaan en moet de domeinnaam met het desbetreffende merk worden vergeleken.

Is er geen merk geregistreerd, dan kan het gebruik van een domeinnaam inbreuk maken op het handelsnaamrecht van een ander. Om met het gebruik van een domeinnaam inbreuk te maken op andermans handelsnaamrecht , moet deze domeinnaam ook als handelsnaam worden gebruikt. Dat is onder meer het geval indien men de domeinnaam opvat als een handelsnaam of indien deze domeinnaam een bedrijfsmatig karakter heeft. Het oordeel van het publiek is doorslaggevend bij de vraag of een domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. Wordt de domeinnaam als handelsnaam gebruikt, dan dienen vervolgens de criteria voor handelsnaaminbreuk te worden ingevuld.

Bieden het merkenrecht en het handelsnaamrecht geen uitkomst, dan kan nog worden bekeken of het ongeoorloofde mededingingsrecht een uitkomst kan zijn. Het ongeoorloofde mededingingsrecht is bedoeld voor gevallen waarin door middel van oneigenlijke middelen domeinnamen worden nagebootst of gekaapt. Dat is meestal het geval bij concurrenten die bewust een domeinnaam registreren c.q. kapen om de andere concurrent dwars te zitten.

Bij welke instanties kan je handhaven?

Naast de civiele rechter kan er ook voor worden gekozen om een domeinnaamgeschil voor te leggen aan een arbitrage-instantie. Via de Uniform Domain-Name Dispute Resolution Procedure kan een domeinnaamgeschil of een kwestie over domeinnaamkaping worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Een voorbeeld is de arbitragecommissie van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Er bestaan lokale varianten voor ‘lokale’ domeinnamen. Zo kunnen geschillen over Nederlandse .nl domeinnamen worden voorgelegd aan de SIDN. Domeinnamen die eindigen op .eu kunnen worden voorgelegd aan het Czech Arbitration Court (CAC). Per arbitrage instantie gelden vaak andere regels, maar in de kern komen deze regels erop neer dat kwade trouw registraties niet zijn toegestaan.

Veelgestelde vragen

Yasar Bayram
Wij staan voor je klaar

Ben je in een domeinnaamgeschil beland?

Zelf stappen nemen is lastig door de verschillende regelgevingen. Wij kunnen helpen om de snelste en beste stappen te nemen.

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.