Home
Surseance van betaling

Surseance van betaling

Dit betekent letterlijk: uitstel van betaling. Als jij tijdelijk in liquiditeitsnood zit kan je de rechtbank vragen surseance van betaling te verlenen. Jouw schuldeisers kunnen dan geen beslag leggen of andere dwangmaatregelen treffen, zoals het aanvragen van een faillissement. Surseance werkt alleen voor gewone schuldeisers en niet voor preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst en het personeel. In een surseance kan een dwangakkoord worden aangeboden. Nieuwe verplichtingen die tijdens de surseance ontstaan moeten volledig worden voldaan. Dat geldt ook voor het salaris van de bewindvoerder.

Direct contact opnemen
Benjamin-Utrecht

Procedure

Alleen de schuldenaar zelf kan surseance van betaling vragen. Daar is een advocaat voor nodig. Zodra het verzoekschrift bij de rechtbank binnen komt wordt de surseance voorlopig verleend en benoemt de rechtbank een bewindvoerder. Dat is altijd een ervaren insolventieadvocaat. De bewindvoerder moet samen met de schuldenaar de boedel beheren. Twee kapiteins op het schip dus. De bewindvoerder onderzoekt ook of de surseance kans van slagen heeft. Als dat niet zo is, is de bewindvoerder verplicht de rechtbank te vragen de surseance om te zetten in een faillissement.

Afkoelingsperiode

De rechtbank kan een afkoelingsperiode van maximaal twee maanden afkondigen. Tijdens een afkoelingsperiode mogen schuldeisers geen verhaal op de boedel nemen zonder machtiging van de rechtbank. Dit geldt ook voor pand- en hypotheekhouders, de zogenaamde separatisten. Met een afkoelingsperiode kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat goederen die eigendom van derden zijn worden opgehaald (denk aan leaseauto’s en goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd). Verder kan zo worden voorkomen dat een pandhouder goederen opeist op grond van een pandrecht.

Huur

Als de schuldenaar huurder is kunnen hij en de bewindvoerder samen lopende huurovereenkomsten opzeggen op een termijn van maximaal drie maanden. De huurprijs is vanaf surseancedatum boedelschuld en moet dus tot het einde van de opzegtermijn worden betaald voordat andere schuldeisers aan bod komen.

Werknemers

Door de surseance verandert er in beginsel niets voor de werknemers. Die blijven gewoon in dienst en worden ook niet door de bewindvoerder ontslagen. Voor het ontslag van werknemers blijven namelijk de gewone regels gelden, en niet de regels die in faillissementen gelden. Er is echter geen transitievergoeding verschuldigd. De loon- en premieverplichtingen zijn vanaf surseancedatum boedelschuld en moeten dus bij voorrang worden betaald.

Akkoord

Tijdens de surseance van betaling kan de schuldenaar aan zijn schuldeisers een akkoord aanbieden. Daarin wordt meestal betaling van een percentage van de vordering tegen finale kwijting aangeboden. Over dat akkoord wordt op een vergadering van schuldeisers gestemd. Als het akkoord wordt aangenomen moet de rechtbank beoordelen of het wordt ‘gehomologeerd’. Homologatie betekent dat het akkoord algemeen verbindend wordt verklaard, ook voor de schuldeisers die zijn weggebleven of tegen hebben gestemd. Een akkoord slaagt in de regel alleen als de schuldeisers onder het akkoord meer krijgen dan zonder, meestal omdat een derde daarvoor geld beschikbaar stelt. Hoewel de Belastingdienst niet gebonden is aan een akkoord, is zij meestal bereid genoegen te nemen met het dubbele percentage dat aan de gewone schuldeisers wordt aangeboden. Personeelskosten kunnen echter niet worden gesaneerd.

Advocaat

Bij een surseance komt nog veel meer kijken dan wij hier kunnen behandelen. Advocaten van JPR worden regelmatig benoemd tot bewindvoerder in surseances van betaling. Wij hebben daarom veel ervaring met surseances en kunnen jou daarom goed helpen in discussies met een bewindvoerder of om te beoordelen of surseance voor jou zinvol is.

Tian Herstel
Wij staan voor je klaar

Meer weten over surseance van betaling?

Bij JPR tref je hoogwaardige professionals die net zo zijn als jij. Toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Neem contact op

Direct contact opnemen

Heb je een vraag of wil je dat één van onze collega’s contact met je opneemt? Via het onderstaand formulier kun je ons een bericht sturen.