Menu
JPR Advocaten

Handelsnaamrecht voor beschrijvende handelsnamen en beschrijvende domeinnamen

Beschrijvende handelsnamen en beschrijvende domeinnamen komen steeds vaker voor. Een beschrijvende handelsnaam zorgt ervoor dat de onderneming gemakkelijk wordt herinnerd door het publiek, terwijl een beschrijvende domeinnaam beter wordt gevonden in zoekmachines. Indien sprake is van een beschrijvende handelsnaam, dan geniet deze handelsnaam niet dezelfde mate van bescherming als een niet-beschrijvende handelsnaam.  Doordat de bescherming van beschrijvende domeinnamen vaak overeenkomt met de bescherming van beschrijvende handelsnamen, zal in het vervolg met name worden gesproken over beschrijvende handelsnamen.

Wat is een beschrijvende handelsnaam?

Een beschrijvende handelsnaam is een handelsnaam die (in hoge mate) de activiteiten van een onderneming beschrijft. De handelsnaam ‘JPR Advocaten’ is geen beschrijvende handelsnaam. Het element ‘Advocaten’ is weliswaar beschrijvend doordat hiermee de activiteiten van JPR Advocaten worden beschreven, maar de toevoeging van het bestanddeel ‘JPR’ maakt deze handelsnaam niet beschrijvend. ‘JPR’ zegt niets over de activiteiten – de advocatuur – van JPR Advocaten. Hierdoor geniet ‘JPR Advocaten’ de gebruikelijke handelsnaamrechtelijke bescherming. Het was anders geweest indien JPR Advocaten ‘Advocatenkantoor Doetinchem’ of ‘Advocatenkantoor Deventer’ had geheten. In dat geval zijn deze handelsnamen volledig beschrijvend, waardoor niet de reguliere handelsnaamrechtelijke bescherming wordt genoten.

Welke bescherming genieten beschrijvende handelsnamen dan (niet)?

Indien sprake is van een beschrijvende handelsnaam, dan is verwarring(sgevaar) onvoldoende om op te treden tegen derden die dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam gaan voeren. Met andere woorden: bij beschrijvende handelsnamen kan verwarring wekken zijn toegestaan!
 
Bij beschrijvende handelsnamen is vereist dat naast verwarringsgevaar, sprake is van bijzondere omstandigheden. Bij bijzondere omstandigheden kan men denken aan de volgende gevallen:

 • Inburgering. De beschrijvende handelsnaam of domeinnaam is ‘ingeburgerd’. De handelsnaam wordt een ruime tijd gebruikt, maar dan ook echt ruim. Enkele voorbeelden:
  • Zo slaagde parfumwinkel.nl (die haar handelsnaam sinds 2006 voerde) er niet in om parfumwebwinkel.nl verbieden gebruik te maken van deze handelsnaam.
  • City Hotel Oss daarentegen (die haar handelsnaam sinds 1980 voerde) slaagde er wel in om City Resort Hotel Oss verbieden gebruik te laten maken van haar handelsnaam.
 • Bewust dwars zitten. Een concurrent kopieert een beschrijvende handelsnaam om de nagebootste bewust dwars te zitten. Hierbij gaat het om ‘pestgedrag’ van de concurrent.
 • Creativiteit. De beschrijvende handelsnaam is enigszins creatief. Als de handelsnaam weliswaar enigszins beschrijvend is, maar er is creativiteit aan te pas gekomen, dan kan deze handelsnaam de reguliere bescherming genieten. Het gerechtshof Den Haag noemt als voorbeeld ‘schoeiselwinkel’ voor een schoenenwinkel.
 • Overige omstandigheden. Dit is een restcategorie om op onrechtvaardige gevallen te kunnen opvangen.
  • Hierbij kan worden gedacht aan het geval van Key Light International . Een ex-werknemer van Key Light International, die daar 15 jaar lang had gewerkt en een klantenbestand had opgebouwd, was voor zichzelf begonnen in dezelfde branche. Daarbij had hij een onderneming opgericht die de bestanddelen ‘We Light’ en ‘International’ bevatte. De rechtbank vond dat de ex-werknemer onrechtmatig handelde, nu deze ex-werknemer mede vanwege zijn verleden bij Key Light International, bij het publiek een sterke associatie met zijn voormalige werkgever kon wekken. Daarmee haakte de ex-werknemer ten onrechte aan bij zijn voormalige werkgever.
  • Ook het feit dat de nabootsende concurrent zich dicht in de buurt van de nagebootste concurrent vestigt, wordt gezien als een bijkomende omstandigheid die tot een onrechtmatige nabootsing van een beschrijvende handelsnaam kan leiden.

Slotsom

Bij het kiezen van een beschrijvende handelsnaam of een beschrijvende domeinnaam, bestaat het risico dat het is toegestaan dat anderen deze (of een vergelijkbare) handelsnaam of domeinnaam mogen kopiëren. Men dient er dan ook goed over na te denken of zij een beschrijvende, dan wel een onderscheidende naam kiest. JPR Advocaten adviseert u graag bij het kiezen van een handelsnaam of een domeinnaam. Daarnaast wijzen wij u bij JPR Advocaten graag op de risico’s bij het maken van deze keuzes en het handelsnaamrecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: