Menu
JPR Advocaten

Handelsnaamrecht voor beschrijvende handelsnamen en beschrijvende domeinnamen

Beschrijvende handelsnamen en beschrijvende domeinnamen komen steeds vaker voor. Een beschrijvende handelsnaam zorgt ervoor dat de onderneming gemakkelijk wordt herinnerd door het publiek, terwijl een beschrijvende domeinnaam beter wordt gevonden in zoekmachines. Beschrijvende handelsnamen zorgen in het algemeen minder snel voor verwarringsgevaar en dus handelsnaaminbreuk. Als een domeinnaam geen handelsnaam in juridische zin is, dan is verwarringsgevaar niet genoeg. Dan zijn bijkomende omstandigheden vereist.

Wat is een beschrijvende handelsnaam?

Een beschrijvende handelsnaam is een handelsnaam die (in hoge mate) de activiteiten van een onderneming beschrijft. De handelsnaam ‘JPR Advocaten’ is geen beschrijvende handelsnaam. Het element ‘Advocaten’ is weliswaar beschrijvend doordat hiermee de activiteiten van JPR Advocaten worden beschreven, maar de toevoeging van het bestanddeel ‘JPR’ maakt deze handelsnaam niet beschrijvend. ‘JPR’ zegt niets over de activiteiten – de advocatuur – van JPR Advocaten. Hierdoor geniet ‘JPR Advocaten’ de gebruikelijke handelsnaamrechtelijke bescherming. Het was anders geweest indien JPR Advocaten ‘Advocatenkantoor Doetinchem’ of ‘Advocatenkantoor Deventer’ had geheten. In dat geval zijn deze handelsnamen volledig beschrijvend en doet handelsnaaminbreuk zich minder snel voor.

Bescherming beschrijvende handelsnaam

Het Artiestenverloningen-arrest en Dairy Partners-arrest verduidelijkten in de afgelopen jaren wat de beschermingsomvang is van beschrijvende handelsnamen en domeinnamen. Beschrijvende handelsnamen genieten de ‘gebruikelijke’ handelsnaamrechtelijke bescherming. Verwarringsgevaar doet zich minder snel voor bij beschrijvende domeinnamen, omdat het publiek (volgens de Hoge Raad) gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken. Echter, hoe groter het onderscheidend vermogen van een handelsnaam is, hoe eerder verwarringsgevaar zich voordoet.

Bescherming beschrijvende domeinnaam

Domeinnamen kwalificeren vaak ook als handelsnaam in juridische zin. Is een domeinnaam geen handelsnaam, dan is verwarringsgevaar niet genoeg. Dan zijn bijkomende omstandigheden vereist. Met andere woorden: bij beschrijvende domeinnamen kan verwarring wekken zijn toegestaan!

Bijkomende omstandigheden zijn te vinden in ongeoorloofd concurrentiegedrag. De concurrent probeert dan kort gezegd zijn concurrent bewust dwars te zitten. Denk bijvoorbeeld aan een voormalige compagnon die bewust verwarring wekt.

Slotsom

Bij het kiezen van een beschrijvende handelsnaam of een beschrijvende domeinnaam, bestaat het risico dat het is toegestaan dat anderen deze (of een vergelijkbare) handelsnaam of domeinnaam mogen kopiëren. Men dient er dan ook goed over na te denken of zij een beschrijvende, dan wel een onderscheidende naam kiest. JPR Advocaten adviseert u graag bij het kiezen van een handelsnaam of een domeinnaam. Daarnaast wijzen wij u bij JPR Advocaten graag op de risico’s bij het maken van deze keuzes en het handelsnaamrecht.

Meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact op
Alle advocaten binnen het rechtsgebied Intellectueel Eigendom, ICT en Privacy
Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: