Verificatievergadering; wat zijn de gevolgen?

JPR Advocaten
Verificatievergadering - wat zijn de gevolgen? | JPR Advocaten

Het komt niet dagelijks voor, maar soms kunnen faillissementen worden afgewikkeld, waarbij ook de gewone schuldeisers een uitkering ontvangen. In dat geval vindt er een verificatievergadering plaats. Deze vergaderingen worden zelden tot nooit bezocht door de schuldeisers, terwijl onlangs maar weer eens is gebleken hoe belangrijk de gevolgen van de uitkomst van de verificatievergadering kunnen zijn voor de failliet maar ook voor de schuldeisers.

Proces-verbaal van de verificatievergadering

Als er een uitkering aan gewone schuldeisers mogelijk is, dient er een zogenaamde verificatievergadering plaats te vinden. Tijdens die verificatievergadering worden de bij de curator ingediende vorderingen getoetst en (indien er geen vorderingen betwist worden) vastgelegd in een proces-verbaal van verificatievergadering. Op basis van dat proces-verbaal stelt de curator de uitdelingslijst op en zorgt voor verdeling van de aanwezige gelden. Als vervolgens het faillissement is geëindigd door het verbindend worden van de uitdelingslijst, hebben schuldeisers de bevoegdheid om zich voor het niet-betaalde deel van hun vordering weer te verhalen op de schuldenaar (de vroegere failliet). Dit is overigens alleen mogelijk bij natuurlijke personen, aangezien rechtspersonen na het einde van het faillissement ontbonden worden. 

Verjaring van vordering

Zo heeft de Hoge Raad onlangs een uitspraak gedaan in een zaak, waarbij de vraag was wanneer een vordering die in een proces-verbaal van verificatievergadering is vastgelegd, verjaart. Volgens de schuldenaar zou de vordering al verjaard zijn, omdat artikel 36 Faillissementswet de reguliere verjaringstermijnen ‘oprekt’ tot maximaal zes maanden na het einde van het faillissement. Die termijn was ruimschoots verstreken. De schuldeiser stelde zich echter op het standpunt dat het proces-verbaal van de verificatievergadering het karakter van een rechterlijk vonnis heeft. Een dergelijk vonnis bezit de kracht van een executoriale titel, waarvan de verjaringstermijn 20 jaar bedraagt. Deze termijn was nog niet verstreken.

De Hoge Raad vond de discussie in de hierboven geschetste zaak zo klaar als een klontje. Het staat duidelijk omschreven in de wet: het proces-verbaal van verificatievergadering is een executoriale titel tegen de schuldenaar. Ook in de toelichting bij de wet wordt het ondubbelzinnig uitgelegd; het heeft het karakter van een rechterlijk vonnis en de verjaringstermijn van een dergelijk rechterlijk vonnis is 20 jaar. 

Renvooiprocedure

Dit zou anders zijn indien de vordering op de verificatievergadering betwist zou zijn. In dat geval zou de vordering niet in het proces-verbaal van de verificatievergadering worden erkend en zou er een aparte procedure (de zogenaamde renvooiprocedure) moeten worden gevoerd waarin de vordering aan de rechter wordt voorgelegd. 

Onze tips

Hebt u dus een vordering in een faillissement (van een privépersoon) waarin een verificatievergadering plaatsvindt en uw vordering wordt uiteindelijk niet volledig voldaan, dan kunt u met het proces-verbaal van de verificatievergadering de vordering op de schuldenaar verhalen. Bent u zelf failliet en komt het in uw faillissement tot een verificatievergadering, dan kan het lonen om kritisch naar de ingediende vorderingen te kijken en om vorderingen te betwisten. 

Meer weten over deze uitspraak of over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons team insolventies Doetinchem!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.