Uiterlijk van computerpersonage maakt inbreuk op portretrecht Edgar Davids

JPR Advocaten
Portretrechtinbreuk door computerpersonage | JPR Advocaten

Riot Games Europe Holdings Limited (“Riot Games”) exploiteert het spel League of Legends. In dit spel kunnen diverse personages worden gekozen. Het uiterlijk van deze personages kan worden aangepast door ‘skins’ te kopen bij Riot Games. Eén van de skins van het personage Champion Striker, te weten Striker Lucian, vertoont gelijkenissen met de oud-voetballer Edgar Davids. Hij vorderde met een beroep op zijn portretrecht een vergoeding voor het gebruik van zijn portret.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelde dat Striker Lucian een portret vormt van Edgar Davids. Dat blijkt uit de volgende kenmerken van Striker Lucian: een donkere huidskleur, sportief postuur, agressieve speelstijl, zwarte dreadlocks en een sportbril, gecombineerd met een voetbaluniform. Bovendien werd Striker Lucian op social media herkend als Edgar Davids. Riot Games heeft daarnaast een Twitter-bericht laten plaatsen waarin uitdrukkelijk wordt aangegeven dat Striker Lucian is geïnspireerd door Edgar Davids.

Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat Edgar Davids’ portret openbaar is gemaakt. Edgar Davids geniet verzilverbare populariteit en kan zich op grond van art. 21 Auteurswet verzetten tegen de commerciële exploitatie van zijn portret.

In een tussenvonnis wordt Riot Games bevolen om stukken aan te leveren over de omzet en winst die Riot Games in Nederland heeft gerealiseerd met de exploitatie van Striker Lucian. In een eindvonnis zal de rechtbank de omvang van de schadevergoeding voor Edgar Davids bepalen. Riot Games heeft alvast de mogelijkheid gekregen om in hoger beroep te gaan tegen het tussenvonnis.

Meer informatie over deze procedure, zoals de foto’s van Striker Lucian en het Twitter-bericht van Riot Games, vindt u in de uitspraak.

Gebruik van lookalikes kan leiden tot schending van portretrecht en flinke schadevergoedingen

U mag derhalve niet zomaar commercieel meeliften op het uiterlijk van een bekend personage door gebruik te maken van lookalikes. Dit kan namelijk tot schadevergoedingen leiden. Bij het bepalen van de omvang van de schadevergoeding wordt vaak aangesloten bij wat de geportretteerde normaliter zou krijgen voor het gebruik van zijn portret. Zo vorderde de licentienemer van Max Verstappen in een geschil met Picnic € 350.000,00 aan schadevergoeding, voor het gebruik van een lookalike van Max Verstappen. 

Slotsom

De rechtbank heeft weer bevestigd dat het gebruik van lookalikes tevens tot portretrechtinbreuk kan leiden, indien door de lookalike een portret van iemand met verzilverbare populariteit wordt herkend. Wordt uw portret commercieel gebruikt of maakt u mogelijkerwijs portretrechtinbreuk? Neemt u dan contact op met één van onze intellectuele eigendomsrechtadvocaten voor het juiste advies.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.