Privacy-recht
4 maart 2019

U krijgt geen respons op uw inzageverzoek… Wat nu?

JPR advocaten
U krijgt geen respons op uw inzageverzoek… | JPR Advocaten

Heeft u al eens een beroep gedaan op de rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld door een inzageverzoek in te dienen? Wellicht dat dit niet zo soepel verliep als u vooraf verwachtte. Wij ervaren in de praktijk dat de meeste organisaties niet beschikken over een protocol of beleid hoe zij AVG-verzoeken moeten afhandelen, waardoor een reactie aan u uitblijft. In dit artikel gaan wij dan ook in op één van de meest aan ons gestelde vragen door betrokkenen: wat kunt u doen wanneer u geen respons krijgt op een inzageverzoek?

Inzageverzoek

Het recht op inzage is een mogelijkheid die de AVG biedt om het inzichtelijk te maken voor betrokkenen of, en zo ja, hoe persoonsgegevens van de betrokkene verwerkt worden in een organisatie. Zo kunt u als betrokkene controleren of er op een behoorlijke wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Kortom, heeft u bijvoorbeeld het vermoeden dat een organisatie uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verspreidt? Dan kunt u een inzageverzoek richten aan de organisatie.

Het opstellen van een inzageverzoek is meestal vrij simpel. U kunt het verzoek dan ook eenvoudig zelf opstellen. Een standaard modelbrief is hiervoor te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het inzageverzoek hoeft niet met een uitgebreide motivering onderbouwd te worden: het inzageverzoek is uw recht.

De organisatie kan uw verzoek niet weigeren op grond van een onvoldoende onderbouwing. Houd er wel rekening mee dat een organisatie contact met u op kan nemen om te informeren naar de achtergrond van uw verzoek. Op deze wijze kan een organisatie beter voldoen aan uw verzoek, door de informatie te sturen die u daadwerkelijk nodig heeft.

Rappelleren

In de praktijk ontstaan de meeste vragen in de fase ná het indienen van het inzageverzoek. In beginsel zal een organisatie uiterlijk vier weken na ontvangst van het verzoek moeten reageren. Het komt echter vaak voor dat een organisatie niet, onvoldoende, of te laat op uw inzageverzoek reageert.

Wellicht denkt u nu aan het treffen van juridische maatregelen waardoor u uw recht kunt afdwingen. Vaak helpt het echter al om een organisatie een rappel te sturen. Hierin kondigt u aan dat indien binnen een nieuwe termijn geen gehoor aan uw verzoek wordt gegeven, u maatregelen zult treffen, waaronder in ieder geval het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht

Volgt er na het sturen van een herinnering nog geen reactie van de organisatie? Dan kunt u maatregelen treffen. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het voordeel is dat dit proces voor u gratis is en zeer laagdrempelig. In plaats van een juridisch betoog te voeren, kunt u simpelweg uiteenzetten wat er exact gebeurd is en wat uw klacht precies is. De Autoriteit kan vervolgens een onderzoek instellen en op basis hiervan een boete, bindende aanwijzing, dwangsom of waarschuwing opleggen aan de organisatie.

Rechter

U kunt ook kiezen voor een gang naar de rechter, maar dit is toch minder praktisch. Niet alleen zijn er kosten verbonden aan een juridische procedure, ook kan een dergelijke procedure behoorlijk lang duren. Wilt u daarnaast schadevergoeding vorderen, bedenk dan goed dat schade altijd goed onderbouwd dient te zijn. Vaak is de schade niet (goed) te onderbouwen in dergelijke zaken.

Heeft u (een deel van) de stappen doorlopen, maar levert dit nog geen resultaat naar tevredenheid op? Wij staan uiteraard altijd open voor een overleg onder het genot van een kop koffie!

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.