Arbeidsrecht
22 oktober 2013

Stamrecht-BV

Leonie Ouwersloot-Koster
Stamrecht-BV | JPR Advocaten

Uit de miljoenennota 2014 blijkt dat het per 1 januari 2014 niet meer mogelijk zal zijn om een ontslagvergoeding belastingvrij in een stamrecht-bv te storten. Uit de debatten in de Tweede Kamer is daarnaast ook een andere belangrijke wijziging voor de uitkering van het stamrecht in 2014 af te leiden. In deze update zal kort stil gestaan worden bij deze twee wijzigingen.

Op dit moment is het nog mogelijk voor een werknemer om een ontvangen ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht-bv bij een bank, verzekeraar of een beleggingsinstelling. Een groot voordeel van deze constructie is dat de werkgever de ontslagvergoeding belastingvrij kan storten in dit stamrecht. Er hoeft pas belasting te worden ingehouden op het moment dat de werknemer een uitkering krijgt uit dit stamrecht, hetgeen een belastingvoordeel met zich brengt. De regering wenst deze vrijstelling evenwel met ingang van 1 januari 2014 af te schaffen. Een werknemer zal alsdan in 2014 direct belasting moeten betalen over de ontslagvergoeding.

Een andere voorgestelde wijziging is dat de mensen die hun ontslagvergoeding al in stamrecht-bv hebben gestort, de mogelijkheid krijgen deze vergoeding in 2014 versneld en fiscaal voordelig uit te keren. Zij krijgen eenmalig een korting van 20%, er wordt alleen over de resterende 80% van het stamrecht belasting geheven. Ook hoeft bij de versnelde uitkering geen revisierente te worden betaald. De regering hoopt dat de economie hierdoor een impuls zal krijgen. Om evenwel van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moet het geld al wel voor 15 november 2013 in het stamrecht zijn gestort. Het belastingvoordeel van 20% bij afkoop is aantrekkelijk, helemaal als u voor het geld een goede besteding weet. Een nadeel kan echter zijn dat u de komende jaren minder geld overhoudt om van te leven.

Afgewacht moet nog worden in hoeverre deze voorstellen worden aangenomen door de Eerste en Tweede kamer.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.