Overzicht recente ontwikkelingen in de architectuur

JPR Advocaten
Juridische ontwikkeling in architectuur 2016 | JPR Advocaten

In de afgelopen tijd zijn er de nodige ontwikkelingen in de architectuur geweest die veel wijze lessen voor de architectuur met zich hebben gebracht. Uit deze ontwikkelingen blijkt in ieder geval het volgende:

 1.  Architecten doen er goed aan om bewijs te bewaren waaruit blijkt dat zij een werk daadwerkelijk hebben ontworpen. Daarmee komen architecten niet voor onverwachte verrassingen te staan in een eventuele procedure;
 2. Elementen van een werk met louter gebruiksfuncties worden niet auteursrechtelijk beschermd. Door sierelementen toe te voegen kan mogelijkerwijs auteursrechtelijke bescherming worden verkregen;
 3. De algemene voorwaarden van een architect dienen bepalingen te bevatten waardoor de architect optimale bescherming van het auteursrecht kan genieten;
 4. Als een niet-betalende aannemer een arrogante houding aanneemt, kan hij worden veroordeeld tot een hogere proceskostenveroordeling;
 5. In geval van leegstand kan een architect zich bij een verbouwing niet zomaar beroepen op zijn persoonlijkheidsrechten;
 6. Een beroep op een persoonlijkheidsrecht van een architect moet goed worden onderbouwd;
 7. Een verbouwing kan ook als een vernietiging worden aangemerkt in plaats van een wijziging of verminking. In geval van vernietiging wordt een andere toets gehanteerd waarmee kan worden bepaald of een verbouwing kan worden tegengehouden;
 8. Een architect kan de sloop van een gebouw niet tegenhouden indien goedkopere alternatieven bestaan een gebouw niet te hoeven slopen;
 9. Architecten moeten rekening houden met het feit dat de door hen ontworpen gebouwen in de loop van de tijd kunnen worden gewijzigd doordat deze gebouwen een andere functie krijgen;
 10. Als een gebouw te snel wordt verbouwd/uitgebreid nadat dit gebouw is ontworpen, kunnen de auteursrechten van de architect worden geschonden;
 11. Teksten van andere websites mogen niet letterlijk worden gekopieerd;
 12. De Wet op de architectentitel biedt alleen bescherming tegen derden die dezelfde activiteiten verrichten als een architect.

Voor meer informatie verwijs ik u naar het uitgebreide overzicht van de ontwikkelingen in de architectuur, waarin recente rechtszaken over de architectuur worden besproken.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.