Erfrecht
10 september 2021

Nut en noodzaak van beneficiair aanvaarden

Paul Schepel
Nut en noodzaak van beneficiair aanvaarden | JPR Advocaten

U kunt twee dingen doen met een nalatenschap: hem aanvaarden of verwerpen. Maar aanvaarden kan ook op twee manieren: zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden. Kiest u voor zuiver aanvaarden, dan bent u ook verantwoordelijk voor alle schulden van de overledene. Bij beneficiair aanvaarden mag u eerst onderzoeken hoe de nalatenschap in elkaar zit. Beneficiair aanvaarden heet daarom ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Waarom beneficiair aanvaarden?

Zuiver aanvaarden is een risico. Het kan immers voor onaangename verrassingen zorgen als blijkt dat de erflater (de overledene) meer schulden had dan u had verwacht. U moet die schulden dan uit uw eigen vermogen betalen als de erfenis onvoldoende is. Er is in de wet wel een kleine ontsnappingsmogelijkheid hiervoor: als er schulden boven water komen die u écht niet had kunnen zien aankomen, kunt u de kantonrechter toestemming vragen om alsnog beneficiair te aanvaarden.

Zo werkt beneficiair aanvaarden

Als u een nalatenschap beneficiair wilt aanvaarden, moet u bij de griffie van de rechtbank een akte laten opmaken waarin staat dat u de nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving. De notaris kan dit ook voor u regelen. U krijgt dan eerst de mogelijkheid om te inventariseren wat er allemaal is aan bezittingen en schulden. De schulden hoeven alleen uit de bezittingen in de nalatenschap te worden voldaan. In dat geval wordt u als erfgenaam niet met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden.

Nadeel en voordeel van beneficiaire aanvaarding

Er is één nadeel aan beneficiair aanvaarden en dat is dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend voordat hij wordt verdeeld. Het grote voordeel is natuurlijk dat u geen enkel risico loopt om met schulden te blijven zitten.

Goed om te weten: zodra één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de nalatenschap altijd worden vereffend. De erfgenamen zijn hierbij samen de vereffenaars. Sinds enkele jaren wordt minder snel aangenomen dat een erfgenaam zuiver heeft aanvaard. Voor minderjarige kinderen geldt zelfs dat zij uitsluitend beneficiair kunnen aanvaarden, ter bescherming.

Meer weten over erfrecht en beneficiair aanvaarden?

Neem contact op met Paul Schepel, advocaat erfrecht in Deventer, via schepel@jpr.nl of Albert Jan Boer, advocaat erfrecht in Doetinchem, via boer@jpr.nl.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.