Menu
JPR Advocaten

Werkgevers en klokkenluiders opgelet!

Geschreven op 12 april 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Werkgevers en klokkenluiders opgelet!

Ruim 10 jaar nadat de eerste plannen voor een wetsvoorstel ter bescherming van klokkenluiders zijn geïnitieerd, is op 1 maart 2016 door de eerste kamer ingestemd met de Wet Huis voor klokkenluiders (hierna te noemen: de Wet). De Wet treedt per 1 juli 2016 in werking. Deze Wet is erop gericht om het melden van maatschappelijke misstanden door werknemers binnen organisaties in goede banen te leiden. De Wet biedt een beschermde positie voor werknemers die besluiten ‘de klok te luiden’. Verder geeft de Wet een basis voor intern en extern onderzoek naar misstanden.

Interne melding

Wanneer er een vermoeden van een misstand bestaat, dient de klokkenluider eerst intern de klok te luiden, zodat de organisatie zelf in staat wordt gesteld onderzoek te verrichten en de misstand weg te nemen. Wanneer de misstand niet binnen een redelijke termijn wordt weggenomen of er geen verbetering optreedt, kan de klokkenluider zijn vermoeden extern melden. Voor deze externe melding is het zogenoemde ‘Huis voor klokkenluiders’ opgericht.

Op basis van de Wet dienen organisaties waar vijftig of meer personen werkzaam zijn een klokkenluidersprocedure in te stellen. In deze klokkenluidersprocedure dienen de volgende punten te worden geregeld:

  • de wijze waarop wordt omgegaan met interne meldingen van vermoedelijke misstanden;
  • de definitie van een vermoedelijke misstand;
  • bij welke functionaris of functionarissen een vermoedelijke misstand dient te worden gemeld;
  • de verplichting voor de organisatie om de melding vertrouwelijk te behandelen;
  • de mogelijkheid voor werknemers om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoedelijke misstand.

Externe melding

Voor externe meldingen is het zogenoemde Huis voor klokkenluiders in het leven geroepen. Dit Huis krijgt een afdeling advies en een afdeling onderzoek, waar werknemers advies kunnen vragen bij de afdeling advies en een verzoek tot het instellen van een onderzoek kunnen instellen bij de afdeling onderzoek en het doen van aanbevelingen aan de organisatie.

Wat te doen voor 1 juli 2016

Voor 1 juli 2016 dient u in geval er meer dan vijftig werknemers werkzaam zijn bij uw organisatie een klokkenluidersprocedure in te stellen. Denk er daarbij aan om ook de ondernemingsraad instemming ex artikel 27 WOR te vragen voordat de klokkenluidersregeling wordt ingesteld.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van vorenstaande of hulp nodig hebben bij het opstellen van een klokkenluidersprocedure, dan helpen de advocaten van JPR Advocaten u daar graag bij.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: