Menu
JPR Advocaten

Wat weten we nu over het regeerakkoord dat van belang is voor werkgevers en werknemers?

Geschreven op 12 oktober 2017  •  Auteurs: Sjoerd van der Vegt, Pascal Hulsegge
Wat weten we nu over het regeerakkoord dat van belang is voor werkgevers en werknemers?

Het heeft even geduurd, maar er is een nieuw regeerakkoord. Wat kunnen we hier al uit afleiden voor werkgevers en werknemers? Lees hier wat er gaat veranderen:

  1. Het wordt weer mogelijk gedurende een periode van drie jaar werknemers tijdelijke contracten aan te bieden. Nu is dat nog twee jaar.
  2. Vanaf 2019 hebben partners recht op vijf dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind. Nu zijn dat twee dagen. Vanaf 2020 wordt het partnerverlof verder uitgebreid en mag een partner tot vijf weken verlof opnemen tegen 70 procent van zijn of haar loon. Dat kan tot een halfjaar na de geboorte van hun kind. Er is dan een maximaal partnerverlof van zes weken.
  3. De loondoorbetaling bij ziekte wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) teruggebracht van twee jaar naar één jaar. Voor de zieke werknemer verandert er niets, want er komt voor het tweede jaar een soort verzekeringspotje waaraan alle kleine werkgevers meebetalen.
  4. De proeftijd wordt verruimd. Werkgevers mogen een proeftijd van drie maanden opnemen in de arbeidsovereenkomst.
  5. De transitievergoeding wordt opgebouwd vanaf de eerste werkdag en niet pas na 24 maanden werkzaam te zijn geweest. Bovendien kan de rechter een extra vergoeding van maximaal de helft toekennen.
  6. Payrolling blijft toegestaan, maar wordt aan banden gelegd. 
  7. De wet DBA wordt vervangen. Het plan is te gaan werken met een opdrachtgeversverklaring. Afhankelijk van de hoogte van het tarief en de duur van de opdracht kan een arbeidsovereenkomst worden aangenomen.
  8. In de wet wordt een nieuwe ontslaggrond opgenomen. Verschillende (onvolledige) ontslaggronden kunnen worden opgeteld, zo is het plan.
  9. Daarnaast wenst het kabinet Rutte III het pensioenstelsel te veranderen voor 2020. Op basis van een plan van sociale partners moet in de loop van 2018 worden begonnen met wetgeving. Uitgangspunt is dat de eerdere verkenning van de SER wordt gevolgd. Er komt een individuele spaarpot, wel blijft het gedeeld risico bestaan.


Zodra er meer informatie bekend is, houden wij u uiteraard op de hoogte.


Sjoerd van der Vegt
Mr. S. van der Vegt CPL

Sjoerd van der Vegt is advocaat bij JPR Advocaten in Deventer en werkzaam in het Arbeidsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: pensioenrecht, CAO-recht, medezeggenschap en individueel- en collectief ontslag. Sjoerd is sinds 1999 actief als advocaat.

Pascal Hulsegge
Mr. P. Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: