Menu
JPR Advocaten

Wat betekent het regeerakkoord voor onze pensioenen?

Geschreven op 30 oktober 2012  •  Auteur: Sjoerd van der Vegt
Wat betekent het regeerakkoord voor onze pensioenen?

Een korte opsomming van de voorgenomen maatregelen, zoals vermeld in het regeerakkoord.
De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Voor mensen die per 1-1-2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW leeftijdsverhoging wordt een overbruggingsregeling ontworpen.

De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150% van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen).

Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan krijgt de regeling terugwerkende kracht tot die datum. Met de pensioenfondsen bespreken we de mogelijkheid ter overbrugging pensioen naar voren te halen.

Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Hiermee kan een werknemer die doorwerkt, sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. Wanneer in 2021 de AOW-leeftijd 67 is kunnen degenen die doorwerken tot 65,5 jaar gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan.

De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90% van het wettelijk minimumloon, is maximaal van 100% tot 120% en stopt bij een inkomen van 175% van het wettelijk minimumloon.

De uitkering op basis van de algemene ouderdomswet (AOW) voor samenwonende AOW-ers wordt gelijkgetrokken met die van gehuwden.

De bezuiniging op de AOW-tegemoetkoming aan personen die een onvolledige AOW-uitkering hebben, wordt teruggedraaid.

De partnertoeslag voor AOW gerechtigden wordt per 1 juli 2014 ingeperkt.

AOW gerechtigden die samen met hun partner (die nog niet AOW gerechtigd is) een totaalinkomen hebben van meer dan € 50.000 (exclusief AOW) ontvangen niet langer de partnertoeslag.

Voor nieuwe gevallen wordt de maximale duur van een nabestaandenuitkering beperkt tot een jaar. In dat jaar kunnen zij met behulp van bestaande instrumenten een baan zoeken. Er is geen re-integratieplicht.

Het is een maatschappelijk aanvaarde norm dat met veertig jaar werken iedereen redelijk in staat moet zijn om een pensioen bij elkaar te sparen van 70% van het gemiddeld verdiende loon.

Het Witteveen-kader, de wettelijke regeling waarbij fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen mogelijk wordt gemaakt, wordt op deze norm gebaseerd. Dit leidt tot een verlaging van het opbouwpercentage met -0,4%.

Met het inkomen boven € 100.000 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd.


Sjoerd van der Vegt
Mr. S. van der Vegt CPL

“De uitdaging, de complexiteit en de diversiteit die dit vak met zich meebrengen, spreken mij enorm aan. Standaardoplossingen bestaan niet, geen enkele zaak of klant is hetzelfde. Goede kennis van de klant en de onderneming zijn van essentieel belang om tot een goed advies te komen. Daarom is een goede samenwerking met de klant belangrijk.

Communicatie is hierbij uiteraard van groot belang. Als advocaat probeer ik altijd het best mogelijke resultaat te behalen, dus moeten de alternatieven en de oplossing ernaartoe worden bekeken. Als lid van de Raad van Orde denk ik mee over de ontwikkelingen in mijn vak. Daarnaast deel ik graag mijn kennis als lid van diverse specialisatieverengingen.”

Over Sjoerd

Sjoerd is sinds 1999 advocaat en vanaf 2002 werkzaam bij JPR. In 2012 is hij partner geworden. Hij heeft zich gespecialiseerd in het pensioenrecht en is Certified Pension Lawyer. Sjoerd is betrokken en stelt de samenwerking met de klant centraal. Door middel van een duidelijke strategie zal hij het maximale resultaat behalen. 

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: