Menu
JPR Advocaten

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Geschreven op 13 november 2013  •  Auteur: Pieter Leerink
Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering

Het is verzekerden onder een rechtsbijstandverzekering altijd toegestaan om zelf een advocaat te kiezen, zelfs in zaken waarin bijstand van een advocaat niet wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld zaken op het gebied van arbeidsrecht of huurrecht die bij de kantonrechter worden gevoerd). De rechtsbijstandverzekeraar kan dus niet bepalen dat een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar de rechtszaak voert. Dit volgt uit een belangrijk arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 7 november 2013 heeft gewezen.


In de Nederlandse praktijk laten de meeste rechtsbijstandverzekeraars rechtszaken door hun eigen medewerkers voeren, die doorgaans geen advocaat zijn. Slechts bij uitzondering – namelijk wanneer sprake is van een belangenconflict – heeft de verzekerde conform de polisvoorwaarden het recht om zelf een advocaat te kiezen. Volgens het Hof van Justitie is deze praktijk in strijd met het Europese recht, met name met richtlijn 87/334/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering.


Dit arrest, dat het gevolg is van een rechtsstrijd tussen een verzekerde en de Nederlandse rechtsbijstandverzekeraar DAS, heeft naar verwachting grote gevolgen voor de praktijk. Zo zullen rechtsbijstandverzekeraars hun polisvoorwaarden en hun werkwijze moeten aanpassen. Bovendien wordt verwacht dat de premies zullen worden verhoogd. De verwachting is dat rechtsbijstandverzekeraars zullen proberen met nieuwe polisvoorwaarden de kosten in de hand te houden, zoals met kostenmaxima e.d.

vrije
Voor consumenten en ondernemers met een rechtsbijstandverzekering is het van belang te weten dat er een keuze is om de rechtszaak te laten voeren door een advocaat van eigen keuze, ook als het gaat om een procedure waar inschakeling van een advocaat niet verplicht is. Te denken valt aan rechtszaken op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, maar ook bestuursrecht en letselschade. Als u een advocaat wilt inschakelen maar de rechtsbijstandverzekeraar stemt daar niet mee in, verdient het aanbeveling een beroep te doen op het arrest van het Hof van Justitie. Komt u er dan nog niet uit met uw rechtsbijstandverzekeraar, kunt u contact opnemen met de sectie verzekeringsrecht van JPR.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: