Menu
JPR Advocaten

Van Safe Harbour naar Privacy Shield...

Geschreven op 9 mei 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Van Safe Harbour naar Privacy Shield...

De Europese privacyregels schrijven voor dat persoonsgegevens niet zomaar naar landen buiten Europa mogen worden verzonden. Een van de uitzonderingen waarbij dat wél mag, is als een land buiten Europa gelijkwaardige privacybescherming heeft als landen in de Europese Unie. Wanneer een land buiten de Europese Unie een gelijkwaardige privacybescherming heeft, geeft de Europese commissie een adequacy decision af, waardoor het mogelijk wordt voor bedrijven de persoonsgegevens te versturen naar een land buiten Europa. De meest bekende adequacy decision is het Safe Harbour verdrag.

Safe Harbour

Op basis van het Safe Harbour verdrag mochten persoonsgegevens vanuit Europa verstuurd worden naar Amerika en mochten Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook persoonsgegevens opslaan op Amerikaanse servers. Hieraan kwam een einde toen Edward Snowden onthulde dat de Amerikaanse geheime diensten niet echt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgingen en de Oostenrijker Max Schrems van mening was dat zijn persoonsgegevens niet veilig waren op de Amerikaanse servers. De heer Schrems spande een rechtszaak aan en in oktober 2015 kreeg de heer Schrems van het Europese Hof van Justitie gelijk. Het Safe Harbour verdrag is daarop door het Europese Hof van Justitie vernietigd. Amerika en Europa waren op zijn zachtst gezegd niet blij met de vernietiging van het Safe Harbour verdrag en hebben sindsdien onderhandeld over nieuwe voorwaarden waaronder persoonsgegevens weer konden worden uitgewisseld en opgeslagen op servers in Amerika.

Privacy Shield

Eind februari 2016 is door Amerika en Europa een belangrijk akkoord gesloten over het opslaan van persoonsgegevens. Het akkoord heet het Privacy Shield. Het Privacy Shield moet ervoor zorgen dat Amerikaanse bedrijven als Google en Facebook de persoonsgegevens weer mogen opslaan op de servers, maar moet ook zorgen dat de privacy wel gewaarborgd wordt en blijft. Het Privacy Shield moet door de Europese Commissie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Maar zijn de persoonsgegevens nu afdoende beschermd met het Privacy Shield?

Artikel 29-werkgroep

De Artikel 29-werkgroep is het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders. De werkgroep speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van Europees beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Advies artikel 29-werkgroep

De Artikel 29-werkgroep heeft het Privacy Shield bestudeerd en heeft vorige week aan de Europese Commissie kenbaar gemaakt dat zij sterke zorgen heeft over de inhoud van het Privacy Shield. De artikel 29-werkgroep heeft aan de Europese Commissie voorgesteld een aantal wijzigingen door te voeren. Het advies van de artikel 29-werkgroep is niet bindend voor de Europese Commissie, maar de kans bestaat dat als de bezwaren van de artikel 29-werkgroep niet worden overgenomen het Europese Hof van Justitie de Privacy Shield afkeurt. Naar verwachting neemt de Commissie vóór de zomer een besluit.

Conclusie

Het is nog maar de vraag of het Privacy Shield voldoende waarborgen biedt voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Amerika en Europa. De tijd zal het leren.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: