Menu
JPR Advocaten

Stadskantoor Deventer

Geschreven op 2 maart 2012  •  Auteur: Ruurd van Eck
Stadskantoor Deventer

De heer A. de Mol van Otterloo licht de financiën van het stadskantoor van Deventer weer door.


De heer De Mol van Otterloo zet wederom vraagtekens bij de financiële onderbouwing van de nieuwbouw van het stadskantoor in Deventer.


Net als bij de vorige plannen toen de heer De Mol van Otterloo aantoonde dat een goede financiële onderbouwing van de nieuwbouw ontbrak wil het College van Burgemeester en Wethouders van Deventer ook dit keer geen informatie beschikbaar stellen. De heer De Mol van Otterloo moet dus weer via juridische wegen informatie boven tafel zien te krijgen. Via zijn advocaat Mr.Ruurd van Eckvan JPR Advocaten heeft hij daarom verzocht de informatie beschikbaar te stellen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).


Ten eerste is de huidige constructie met EBM (engineer, build and maintain) contract zorgwekkend en lijkt het erop dat het College hier een aantal belangrijke misrekeningen begaan heeft. Verder wordt ook gewezen op de brief van architect Neutelings Riedijk van 27 januari 2012 jongstleden waarin hij het College waarschuwt voor de voorgenomen aanbestedingsmethodiek. Openbaarmaking van de cijfers kan veel ellende in de toekomst voorkomen.


In de tweede plaats bestrijdt de heer De Mol van Otterloo de stelling van het College dat nieuwbouw goedkoper is dan het aankopen van de Leeuwenbrug. Door het openbaar maken van de cijfers kunnen deze twee opties duidelijk vergeleken worden en zal, net als in 2009, wederom blijken dat het College niet de financiën op orde heeft.


Dit persbericht is door de heer de Mol van Otterloo op 2 maart verzonden.


Ruurd van Eck
Ruurd van Eck

“Wat mij intrigeert, is de verhouding tussen de ondernemer en de maatschappij. De interactie tussen het algemeen nut en de individuele vrijheid. Wat ik vaak tegenkom, is de onrechtvaardigheid en het gemak waarmee overheden tornen aan de belangen en...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: