Menu
JPR Advocaten

Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis

Geschreven op 12 juni 2012  •  Auteur: Pieter Leerink
Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis

Ruime uitleg van de dekking onder een AVB-polis

Belangrijk arrest van de Hoge Raad over de dekking onder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.


Pieter Leerink (voorzitter sectie verzekeringsrecht JPR Advocaten) heeft in het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht een artikel geschreven over het recente arrest van De Onderlinge tegen Nationale Nederlanden van 30 maart 2012. Tot verrassing van velen oordeelde de Hoge Raad dat Nationale Nederlanden dekking moest verlenen onder de AVB-polis. Het ging om een werknemer van De Onderlinge die in 1999 tijdens zijn werk een eenzijdig verkeersongeval was overkomen. De werknemers stelde De Onderlinge als zijn werkgever hiervoor met succes aansprakelijk. De aansprakelijkheid werd gebaseerd op de verplichting om als goed werkgever voor een behoorlijke verzekering zorg te dragen welke dekking biedt voor het verkeersrisico van personeel. Een dergelijke verzekering had De Onderlinge in 1999 niet afgesloten. Nationale Nederlanden stelde dat onder de AVB-polis geen dekking bestond voor deze vorm van aansprakelijkheid omdat het hier zou gaan om niet onder de AVB-polis gedekte zuivere vermogensschade. De Hoge Raad oordeelde dat hier sprake is van aansprakelijkheid voor letselschade welke wel degelijk is gedekt onder de AVB-polis. Intussen bieden verzekeraars overigens vaak speciale verzekeringen voor verkeersongevallen van werknemers en werkgevers doen er ook verstandig aan om deze af te sluiten. Laat u daarbij wel goed adviseren! Het volledige artikel kunt u lezen door hier te klikken.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: