Menu
JPR Advocaten

Regels omtrent crowdfunding aangepast

Geschreven op 9 mei 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Regels omtrent crowdfunding aangepast

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de wet- en regelgeving ter zake crowdfunding bestudeerd, aangezien de omvang van crowdfunding de afgelopen jaren is verdubbeld. Het gevolg hiervan is dat de wet- en regelgeving per 1 april 2016 is gewijzigd.

Wat is er veranderd?

  • Een versterking van het ontheffingsregime voor het bemiddelen bij het aantrekken van opvorderbare gelden. Het gaat hierbij om nieuwe voorwaarden voor de bedrijfsvoering;
  • Een gerichte vrijstelling op het provisieverbod voor beleggingsondernemingen dat van toepassing was op crowdfundingplatforms;
  • Een gerichte vrijstelling van het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken;
  • De inwerkingtreding van nieuwe investeringsgrenzen, die onverantwoorde risico’s bij investeerders moeten beperken.


Voorts is er een crowdfundingplatform dat vanaf 1 april 2016 bij investeringen van meer dan € 500,00 onderzoekt of de investering verantwoord is, ook wel de crowdfunding-investeerderstoets genoemd. Deze toets is een aanvulling op de bestaande investeringsgrenzen van de AFM, die grensbedragen aangeven ter zake de minimale vereiste inleg voor een verantwoorde investering.

Volgens de AFM was het vereist om deze grensbedragen per 1 april 2016 aan te scherpen om de beleggers in crowdfunding nog meer te kunnen beschermen. Als de crowdfunding gericht is op het participeren in het eigen vermogen, dan moet de inleg volgens de huidige investeringsgrenzen minimaal € 20.000,00 bedragen. Per 1 april 2016 bedraagt dit grensbedrag € 40.000,00.

Het grensbedrag voor crowdfunding dat gericht is op het uitlenen van geld, ook wel loan based crowdfunding genoemd, is verhoogd naar € 80.000,00. Vóór 1 april 2016 bedroeg dit grensbedrag € 40.000,00.

Conclusie

Met de regels die vanaf 1 april 2016 gelden, is het een stuk aantrekkelijker geworden om te investeren in crowdfunding.

Heeft u vragen over crowdfunding en de aangepaste wet- en regelgeving, neem dan gerust contact met een van onze advocaten op!


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: