Menu
JPR Advocaten

Rechter laat overgangsrecht buiten toepassing

Geschreven op 21 september 2015  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Rechter laat overgangsrecht buiten toepassing

Op 1 januari 2015 is de wettelijke regeling met betrekking tot het concurrentiebeding gewijzigd. Het is nu niet meer zonder meer mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding op te nemen. De werkgever dient in de arbeidsovereenkomst aan te geven en te motiveren dat het opnemen van het concurrentiebeding wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot hoe het voor 1 januari 2015 was, waar men kon volstaan met het enkel opnemen van een concurrentiebeding.

Het overgangsrecht bepaalt dat het oude recht geldt voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten voor 1 januari 2015. Dit brengt met zich dat in beginsel een werkgever nog in december 2015 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kon sluiten met daarin opgenomen een concurrentiebeding zonder een motivatie, althans daar ging een ieder vanuit. Rechtbank Noord Nederland heeft onlangs echter anders geoordeeld.

De rechtbank Noord Nederland moest oordelen over de vraag of een beroep op het concurrentiebeding, gesloten onder het oude recht, kon worden gehandhaafd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst weliswaar gesloten is onder het oude recht, maar dat de maatschappelijke opvatting zodanig is gewijzigd dat het van de werkgever verlangd kan worden haar zwaarwegende bedrijfsbelangen aan te tonen en te onderbouwen. In deze kwestie heeft dit oordeel tot gevolg gehad dat het concurrentiebeding is geschorst. De werkgever kon aldus geen beroep doen op het concurrentiebeding.

Dit oordeel brengt met zich dat een werkgever aldus niet zonder meer erop kan vertrouwen dat het oude concurrentiebeding de toets van de rechter kan volstaan, door enkel een beroep te doen op het overgangsrecht. Het is uiteraard de vraag of andere rechtbanken dit oordeel zullen volgen. Desalniettemin doet de werkgever er goed aan om bij een beroep op het concurrentiebeding uitvoerig haar belangen uit een te zetten en te onderbouwen, om op deze wijze ook eventueel de toets van het zwaarwegend bedrijfsbelang van het nieuwe recht te kunnen doorstaan.

Voor vragen over het concurrentiebeding en/of relatiebeding, kunt u uiteraard contact opnemen met een van onze advocaten Arbeidsrecht.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: