Menu
JPR Advocaten

Recht in theorie en praktijk

Geschreven op 15 augustus 2016  •  Auteur: Paul Schepel
Recht in theorie en praktijk

Soms heeft onze hoogste rechter, de Hoge Raad, oog voor de praktijk en soms niet. Een voorbeeld van dat laatste is de volgende beslissing 1] .

In de wet 2] staat dat de deurwaarder met officiële stukken (“exploten”) bestemd voor overheidsinstanties terecht kan bij het kantoor van die instantie 3]. In de praktijk is dat de receptionist.

Normaal gesproken kan alleen de overheidsinstantie zelf (Staat, provincie, gemeente e.d.) partij zijn in een civiele procedure. Voor civiele procedures van en tegen de Belastingdienst bepaalt de wet 4] echter dat niet de Staat, maar de Ontvanger procespartij is. De Ontvanger is een functionaris van de Belastingdienst die is belast met de invordering van alle rijksbelastingen (en premies voor de sociale verzekeringen). Op grond van een uitvoeringsregeling 5]  bestaat de Belastingdienst uit een aantal onderdelen. Ieder onderdeel heeft een directeur. Alleen die directeur is aangewezen als Ontvanger 6] .

De Hoge Raad heeft nu beslist dat de regeling voor exploten aan overheidsinstanties niet van toepassing is op de Ontvanger, ook niet als hij een medewerker aanwijst om stukken in ontvangst te nemen. De deurwaarder moet nu dus iedere keer bij de directeur zelf of zijn plaatsvervanger persoonlijk terecht om zijn stukken af te leveren. De Ontvanger vond dat in de procedure bij het gerechtshof nog “niet wenselijk”. Bij de Hoge Raad dacht de Rijksadvocaat daar echter anders over met dit als resultaat.

De directeuren en hun plaatsvervangers in Den Haag gaan het nog druk krijgen…


1] Arresten van 12 augustus 2016, ECLI:NL:HR:2016:1927, 1928 en 1929
2] Artikel 49 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.)
3] Voor de landelijke overheid, de Staat, geldt een aparte regeling in artikel 48 Rv.: de deurwaarder moet daarvoor naar het parket van de
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad
4] Artikel 3, lid 2, Invorderingswet 1990
5] Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
6] Artikel 5 Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003


Paul Schepel
Paul Schepel

“Al ruim 30 jaar beoefen ik het vak van advocaat met veel plezier. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar het oplossen van juridisch complexe vraagstukken, maar dan wel met een praktische inslag. Juist de combinatie van juridisch denkwerk en een zo goed mogelijk advies geven aan de klant, is wat mijn werk interessant maakt. Als curator bij enkele grote faillissementen in de omgeving, voel ik me regionaal betrokken. Eén van mijn grootste faillissementen is Eurocommerce in Deventer.

Rondom mijn specialisatie faillissementsrecht bevindt zich een grote waaier van vele rechtsgebieden: huurrecht, arbeidsrecht, goederenrecht en milieurecht. Binnen de verschillende zaken staat het belang van de opdrachtgever altijd centraal. Hierbij worden de belangen afgewogen tegen de kosten, ofwel het managen van verwachtingen op een realistische wijze.”

Over Paul

Paul is vanaf 1986 werkzaam als advocaat bij JPR Advocaten. De eerste jaren is hij in vele rechtsgebieden werkzaam geweest. Daardoor kan hij nog steeds het hele werkveld overzien. Daarnaast was hij actief bij de Nederlandse Niet-rokersvereniging CAN, waarvoor hij meerdere rechtszaken heeft gevoerd. Zijn huidige focus ligt bij het ondernemingsrecht, met als specialisatie insolventierecht. Daarnaast is hij sinds 2008 lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: