Menu
JPR Advocaten

Premiekorting bij aanstellen oudere of arbeidsgehandicapte werknemer

Geschreven op 10 juli 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Premiekorting bij aanstellen oudere of arbeidsgehandicapte werknemer

Wanneer u als werkgever een arbeidsgehandicapte werknemer of een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst neemt, komt u in beginsel in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. De regering wil het door middel van de mobiliteitsbonus voor werkgevers aantrekkelijker maken om oudere werknemers of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst te nemen en te houden.

Om in aanmerking te komen voor de mobiliteitsbonus dient de werknemer, die u voornemens bent in dienst te nemen, tussen de 50 en 62 jaar oud of arbeidsgehandicapt te zijn en in dat kader een uitkering van het UWV of een andere organisatie te ontvangen.

De werknemer dient, voordat hij bij u in dienst treedt, zelf een zogeheten doelgroepverklaring op te vragen bij de organisatie die zijn uitkering betaalt. In deze doelgroepverklaring wordt vermeld dat de werknemer inderdaad een uitkering genoot voordat hij bij u in dienst trad. U dient de doelgroepverklaring in uw eigen administratie te bewaren, zodat u te allen tijde kunt aantonen dat de werknemer beschikt over een doelgroepverklaring en u aldus in aanmerking komt voor een mobiliteitsbonus.

Op het moment dat de werknemer die u in dienst wenst te nemen beschikt over een doelgroepverklaring, kunt u als werkgever een korting ontvangen op de premies die u betaalt. Deze korting kan oplopen tot € 7.000 per jaar bij een werkweek van 36 uur. De korting ontvangt u zolang de werknemer bij u in dienst is met een maximum van drie jaar.

Om de premiekorting aan te vragen, dient u de korting zelf toe te passen bij de loonaangifte. U hoeft dit niet apart aan te vragen bij de Belastingdienst.

Let op: de premiekorting zoals hiervoor omschreven geldt tot 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 kunt u uitsluitend bij het in dienst nemen van een oudere werknemer nog in aanmerking komen voor de premiekorting als de werknemer ouder is dan 56 jaar.


Tip
De premiekorting geldt ook indien u met wederzijds goedvinden afscheid heeft genomen van een oudere of arbeidsgehandicapte werknemer en deze weer in dienst neemt nadat de betreffende werknemer een uitkering heeft genoten en een doelgroepverklaring heeft verkregen.

Hebt u nog vragen over het in dienst nemen van een oudere uitkeringsgerechtigde werknemer of een arbeidsgehandicapte werknemer, dan kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen. Wij helpen u graag verder.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: