Menu
JPR Advocaten

Motiveringsplicht concurrentiebeding

Geschreven op 12 mei 2014  •  Auteur:
Motiveringsplicht concurrentiebeding
Op dit moment mag altijd een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Vanaf 1 januari 2015 mag u in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen nog maar een concurrentiebeding opnemen als u motiveert dat u daarvoor een ‘’zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang’’ heeft. Als werkgever moet u dus (schriftelijk) onderbouwen waarom het voor uw onderneming van belang is dat een concurrentiebeding wordt overeengekomen. Doet u dat niet, dan is het beding niet geldig. De rechter kan het concurrentiebeding vernietigen als geen sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Die zwaarwegende bedrijfsbelangen moeten er zowel bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zijn als op het moment dat de werkgever zich op het beding beroept.

Tip:

In een tijdelijk contract dat vóór 1 januari 2015 wordt gesloten, mag nog wel een concurrentiebeding worden opgenomen.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: