Menu
JPR Advocaten

Meer sluitingen van (huur)panden in 2019

Geschreven op 7 januari 2019  •  Auteur: Sharbel Goriya
Meer sluitingen van (huur)panden in 2019

Steeds vaker worden verhuurders van woon- en bedrijfsruimte geconfronteerd met de sluiting van hun panden op grond van het zogenoemde Damoclesbeleid. Burgemeesters hebben op grond van dit beleid een sluitingsbevoegdheid bij de aanwezigheid van een handelshoeveelheid hard- of softdrugs. De sluitingsduur varieert in het algemeen tussen de 3 en 12 maanden. De praktijk toont aan dat burgemeesters relatief snel gebruik maken van deze zware maatregel.

Sluitingen hebben voornamelijk grote (financiële) consequenties voor de verhuurder. De enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs in het gehuurde is voldoende om het pand te sluiten. Voor softdrugs geldt een maximum van 5 gram en voor harddrugs ligt de grens op 0,5 gram. Alles hierboven geldt als handelshoeveelheid en kan dus leiden tot sluiting van het pand.

Niet relevant is of de verhuurder op de hoogte was van de aanwezigheid van drugs. Dit maakt dat de sluiting door verhuurders veelal als onrechtvaardig wordt ervaren. Het is immers de huurder en niet de verhuurder die het gehuurde gebruikt voor de handel in hard- of softdrugs. Desalniettemin is de wetgever van mening dat het de taak van de verhuurder is om het gebruik van het gehuurde te controleren.

Uitbreiding sluitingsbevoegdheid 2019

Per 1 januari 2019 geldt het gewijzigde artikel 13b van de Opiumwet. Dit houdt kortgezegd in dat er ook een sluitingsbevoegdheid is wanneer géén drugs is aangetroffen, maar wel voorwerpen of stoffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden daarvan. Denk hierbij aan apparatuur, chemicaliën en/of versnijdingsmiddelen. De verwachting is dat door deze verruiming het aantal sluitingen vanaf 2019 fors zal toenemen.

Mocht u geconfronteerd worden met een (voornemen tot) sluiting, neem dan contact op met onze specialisten.


Sharbel Goriya
Sharbel Goriya

“Als advocaat is geen werkdag hetzelfde. Je staat continu voor intellectuele en onvoorspelbare uitdagingen. Ik heb het geluk dat ik mijn energie haal uit het begeleiden van klanten door het juridische doolhof. Om die reden heb ik mijzelf altijd al aangetrokken gevoeld tot de advocatuur.

Streven naar het maximaal haalbare juridische resultaat is mijn belangrijkste drijfveer als advocaat. Hierdoor bespreek ik altijd eerst de juridische kansen en risico's met de klant. Is een tijdrovende procedure bij de rechter de enige mogelijkheid om het gewenste resultaat te behalen? Zeker niet. Ik zie het dan ook al mijn taak om samen met de klant naar een passende én praktische oplossing te zoeken.

Mijn specialiteit is vastgoed- en ondernemingsrecht. Het mooie aan deze combinatie is dat ik klanten op verschillende terreinen kan adviseren. Verder volg ik met veel passie innovatieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Dit heeft ertoe geleid dat ik lezingen ben gaan geven over het fenomeen 'Blockchain en Cryptocurrency'. Hierbij besteed ik met name aandacht aan de (juridische) kansen en problemen die deze technologie met zich meebrengt.”

Over Sharbel

Sharbel is sinds 2018 actief als advocaat bij JPR Advocaten in Deventer. Hij is een advocaat die de klant centraal stelt en grote waarde hecht aan heldere en praktische adviezen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: