Menu
JPR Advocaten

Mededeling ten behoeve van betrokkenen bij Multicycle te Ulft

Geschreven op 16 november 2016  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling ten behoeve van betrokkenen bij Multicycle te Ulft

In aanvulling op de eerdere berichtgeving kan worden medegedeeld dat inmiddels ook het faillissement is uitgesproken ten aanzien van de dochtervennootschappen van Multicycle Inventures Group B.V., te weten Multicycle Holding B.V., Multicycle International B.V., Multicycle B.V. en Innovative Control Electronics B.V. De inventarisatiefase is nog niet afgerond. Dat betekent dat het bedrijf op dit moment nog steeds gesloten is.

Voor klanten geldt dat op dit moment niet tegemoet kan worden gekomen aan verzoeken tot (af-)levering of garantiewerk. Vanwege het faillissement zullen ook die verzoeken allemaal moeten worden beoordeeld. Om de grote stroom aan informatieverzoeken te kunnen verwerken en de afwikkeling daarvan voorspoedig te laten verlopen, verzoeken wij u om eventuele verzoeken uitsluitend schriftelijk te richten aan multicycle@jpr.nl.

Inmiddels hebben zich de nodige overnamekandidaten gemeld. Om een zo hoog mogelijke opbrengst te kunnen bewerkstelligen, zal een biedingenprocedure worden opgestart.

Zodra er nieuws te melden is, zullen we dat via deze website en social media bekend maken. Houdt u daarom onze website en social media-accounts (Twitter, LinkedIn en Facebook) in de gaten.


Tian Herstel
Mr. J.C.A. Herstel

Tian Herstel is advocaat bij JPR Advocaten in Doetinchem en werkzaam in het Ondernemingsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: insolventierecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames. Tian is sinds 1997 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: