Menu
JPR Advocaten

Mededeling over Multicycle

Geschreven op 17 februari 2017  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling over Multicycle

Sinds medio januari 2017 wordt met een fietsenfabrikant concreet gesproken over overname van activa uit het faillissement van Multicycle (en de daaraan verbonden vennootschappen). In feite is sprake van volledige overeenstemming. De verwachting is dat binnen enkele dagen de laatste formaliteiten kunnen worden afgerond.

De overname-partij, Multicycle MC B.V., is voornemens de productie te Ulft nieuw leven in te blazen. Daarbij zal plaats zijn voor een deel van het personeel van Multicycle. De transactie omvat alle activa van de gefailleerde onderneming, behoudens de vorderingen op debiteuren. Ook het onroerend goed is dus betrokken in de overname.

Afsluitend is onderdeel van de overeenstemming tussen partijen dat op korte termijn gesproken zal worden over de wijze waarop en de condities waaronder eventuele garantiegevallen zullen worden afgewikkeld. Vooropgesteld moet worden dat daartoe op zichzelf in een faillissementssituatie geen verplichting bestaat.


Tian Herstel
Mr. J.C.A. Herstel

Tian Herstel is advocaat bij JPR Advocaten in Doetinchem en werkzaam in het Ondernemingsrecht. Zijn specialisaties binnen dit rechtsgebied zijn: insolventierecht, vennootschapsrecht en fusies en overnames. Tian is sinds 1997 actief als advocaat.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: