Menu
JPR Advocaten

Mededeling over Multicycle

Geschreven op 17 februari 2017  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling over Multicycle

Sinds medio januari 2017 wordt met een fietsenfabrikant concreet gesproken over overname van activa uit het faillissement van Multicycle (en de daaraan verbonden vennootschappen). In feite is sprake van volledige overeenstemming. De verwachting is dat binnen enkele dagen de laatste formaliteiten kunnen worden afgerond.

De overname-partij, Multicycle MC B.V., is voornemens de productie te Ulft nieuw leven in te blazen. Daarbij zal plaats zijn voor een deel van het personeel van Multicycle. De transactie omvat alle activa van de gefailleerde onderneming, behoudens de vorderingen op debiteuren. Ook het onroerend goed is dus betrokken in de overname.

Afsluitend is onderdeel van de overeenstemming tussen partijen dat op korte termijn gesproken zal worden over de wijze waarop en de condities waaronder eventuele garantiegevallen zullen worden afgewikkeld. Vooropgesteld moet worden dat daartoe op zichzelf in een faillissementssituatie geen verplichting bestaat.


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij....

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: