Menu
JPR Advocaten

Mededeling over Multicycle

Geschreven op 17 februari 2017  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling over Multicycle

Sinds medio januari 2017 wordt met een fietsenfabrikant concreet gesproken over overname van activa uit het faillissement van Multicycle (en de daaraan verbonden vennootschappen). In feite is sprake van volledige overeenstemming. De verwachting is dat binnen enkele dagen de laatste formaliteiten kunnen worden afgerond.

De overname-partij, Multicycle MC B.V., is voornemens de productie te Ulft nieuw leven in te blazen. Daarbij zal plaats zijn voor een deel van het personeel van Multicycle. De transactie omvat alle activa van de gefailleerde onderneming, behoudens de vorderingen op debiteuren. Ook het onroerend goed is dus betrokken in de overname.

Afsluitend is onderdeel van de overeenstemming tussen partijen dat op korte termijn gesproken zal worden over de wijze waarop en de condities waaronder eventuele garantiegevallen zullen worden afgewikkeld. Vooropgesteld moet worden dat daartoe op zichzelf in een faillissementssituatie geen verplichting bestaat.


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij. Vanuit die interesse heb ik mij gespecialiseerd in onder meer insolventie, reorganisaties, fusies en overnames van bedrijven.

De grootste uitdaging als advocaat zijn de faillissementen. Wat zijn de mogelijkheden? Kan er een doorstart worden gemaakt? Na de aanstelling door de rechtbank sta je tijdelijk aan het roer van de onderneming. Jarenlang heeft de focus gelegen op een goede financiële afwikkeling van een faillissement, daarnaast speelt het maatschappelijke belang een steeds grotere rol. Onlangs ben ik aangetreden tot het dagelijks bestuur van JPR en lever ik met veel plezier een bijdrage aan de ambities van onze juridische specialisten.”

Over Tian

Tian is sinds 1997 actief als advocaat en werkzaam bij JPR Advocaten vanaf 2000. In 2008 is hij partner geworden en in 2018 toegetreden als lid van het Dagelijks Bestuur. Tian is uiterst gedreven en streeft er te allen tijde naar ondernemers te ondersteunen op het juridische vlak. Hij werkt 'to the point' en resultaatgericht.
Tevens is Tian bestuurslid van de Coöperatie Noaberkrediet; een netwerk dat is opgezet in de crisistijd om ondernemers te helpen. Hij houdt zich graag bezig met dit soort initiatieven. Zo weet hij wat er speelt in de regio en levert hij een bijdrage aan het ondernemerschap.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: