Menu
JPR Advocaten

Mededeling over Multicycle

Geschreven op 16 januari 2017  •  Auteur: Tian Herstel
Mededeling over Multicycle

In de afgelopen maanden hebben wij met diverse partijen uit diverse landen gesproken over een overname van de activa en activiteiten van Multicycle. Het doet mij deugd u te kunnen melden dat deze vele gesprekken ertoe hebben geleid dat wij overstemming hebben bereikt met één van deze gegadigden over de overname van de activa en activiteiten van Multicycle. Wel is het belangrijk om erbij te vermelden dat dit een overeenstemming is onder voorbehoud van een aantal voorwaarden. In de komende twee weken dient te blijken of deze voorwaarden in vervulling gaan en of de bereikte overeenstemming daardoor definitief kan worden gemaakt.

Doordat er sprake is van een aantal voorwaarden en in theorie de overname nog kan afketsen, kunnen wij op dit moment nog niet bekend maken met welke gegadigde er overeenstemming is bereikt en hoe de overname er exact uit zal gaan zien. Wel kunnen wij aangeven dat indien deze overname kan worden gerealiseerd, (een deel van) de activiteiten in Ulft zullen worden voortgezet.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen kunnen wij helaas op dit moment nog geen uitsluitsel geven en doen wij nogmaals een beroep op uw geduld. Binnen twee weken hopen wij u uitsluitsel te kunnen geven.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan verzoek ik u vriendelijk die per e-mail te stellen op het mailadres multicycle@jpr.nl


Tian Herstel
Tian Herstel

“Mijn carrière ben ik begonnen als dienstplichtig jurist bij de Koninklijke Luchtmacht. Al snel volgde de advocatuur en heb ik veel contact met ondernemers. Met name de diversiteit van het ondernemersrecht en het sparren met DGA’s fascineert mij....

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: