Menu
JPR Advocaten

Mag ziekenhuis TV-opnames laten maken van een patiënt?

Geschreven op 24 februari 2012  •  Auteur: Pieter Leerink
Mag ziekenhuis TV-opnames laten maken van een patiënt?

Het TV-programma "24 Uur: Tussen Leven En Dood" leidt tot discussies wat wel en niet mag. Hoe zit dit nu?


Artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek schrijft het volgende voor: "De hulpverlener voert verrichtingen in het kader van de behandelingsovereenkomst uit buiten de waarneming van anderen dan de patiënt, tenzij de patiënt ermee heeft ingestemd dat de verrichtingen kunnen worden waargenomen door anderen." Onder anderen dan de patiënt zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is (zie lid 2 van genoemd wetsartikel).


De richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens 2010 van de KNMG bevat een specifieke regeling voor opnamen voor radio en televisie:


"Regelmatig worden in zorginstellingen opnamen gemaakt van medische handelingen, bijvoorbeeld op de SEH of in de verloskamers. Doel hiervan is om deze opnamen later uit te zenden op radio of televisie. Dergelijke opnamen zijn alleen toegestaan met expliciete toestemming van de instelling, de patiënt en de hulpverleners die aanwezig zijn bij de opnames. De patiënt moet vooraf toestemming voor de opnames geven. Er mogen dus geen opnamen gemaakt worden van patiënten die niet in staat zijn om toestemming te geven, zoals geïntoxiceerde, comateuze of anderszins wilsonbekwame patiënten. Ook de hulpverleners die dienst hebben op het moment van de opnamen dienen daarvoor vooraf toestemming te gegeven. De patiënt en de hulpverlener kunnen op elk moment hun toestemming intrekken.


Voorafgaand aan uitzending van de opnamen moet opnieuw toestemming worden gevraagd aan de instelling, de hulpverlener en aan de patiënt. Zij moeten allen instemmen met uitzending van de gemaakte beelden."
Deze regels geven weinig ruimte om op een Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) opnames te maken met het doel om deze later uit te zenden op TV. Het verkijgen van expliciete toestemming van de patiënt vooraf zal uit de aard van de behandeling op een SEH heel lastig zijn.


Pieter Leerink
Pieter Leerink

“Goed luisteren, duidelijke taal en niet te ingewikkeld doen. Dat is mijn motto. Het leukste aan mijn vak vind ik om ingewikkelde zaken simpel te maken en samen met de klant een strategie te bepalen. Ik sta voor een efficiënte aanpak gericht op een duurzame oplossing.

Vaak treed ik op voor klanten die geconfronteerd worden met een schade of een claim. Juist dan neem ik de klant bij de hand en ontzorg. Juridische procedures zijn soms niet te voorkomen. Een van de leuke dingen van mijn vak is het schrijven van een goed processtuk en het pleiten voor de rechter.

Ik stop veel energie in het vinden van een oplossing van de zaak. Vanuit mijn ervaring met de afwikkeling van complexe schadezaken kan ik preventief problemen signaleren en oplossingen aanbieden. Ik gebruik mijn praktijkervaring ook in workshops en publicaties. Zo treed ik regelmatig op als spreker en/of docent voor ACIS-symposia, Stichting Assurantie Registratie en bij relaties uit de verzekeringsbranche.”

Over Pieter

Sinds 1993 is Pieter werkzaam bij JPR Advocaten, hij is gestart in de algemene praktijk. Al snel heeft hij zich toegelegd op het verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht. In het bijzonder heeft hij zich gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid, AOV en complexe (brand)schades. Pieter is vanaf 2000 partner van JPR en heeft van 2001 tot 2006 en van 2015 tot 2018 als lid van het Dagelijks Bestuur leiding gegeven aan JPR Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: