Menu
JPR Advocaten

Huur en faillissement

Geschreven op 23 februari 2017  •  Auteur: Paul Schepel
Huur en faillissement

Als de huurder failliet gaat kunnen zowel de curator in het faillissement als de verhuurder de huur opzeggen op een termijn van maximaal drie maanden. De huur is vanaf de dag van faillissement boedelschuld. Dat betekent dat de huur tot de kosten van het faillissement behoort en (als daar geld voor is) eerst wordt betaald voordat de andere schuldeisers worden betaald.

De Hoge Raad heeft eerder uitgemaakt dat de verhuurder bij een dergelijke opzegging geen recht op schadevergoeding heeft wegens voortijdige beëindiging, ook al staat dat in de huurovereenkomst[1]. Dit geldt echter alleen ten opzichte van de curator. De verhuurder kan een derde die zich daarvoor aansprakelijk heeft gesteld wel aanspreken. De derde heeft dan echter geen verhaal op de boedel en kan op die grond betaling aan de verhuurder weigeren. Hetzelfde geldt in beginsel voor een bankgarantie (afhankelijk van de tekst daarvan)[2].

Wat nu als de derde wel betaalt? Kan de curator het geld bij de verhuurder terugvorderen, omdat hij daar geen recht op had? Nee, heeft de Hoge Raad nu beslist[3]. De verhuurder is niet ongerechtvaardigd verrijkt, want jegens de huurder had hij recht op die schadevergoeding.

In deze zaak had de verhuurder de bankgarantie ingeroepen en de bank had betaald. Als zekerheid voor de bankgarantie had de huurder een bedrag op een geblokkeerde rekening staan. De bank heeft het saldo van deze rekening verrekend met de bankgarantie. De curator had daar geen bezwaar tegen gemaakt. Dat was echter in 2008 en toen was deze rechtspraak nog niet bekend.

[1] HR 24 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest)

[2] HR 15 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1244, NJ 2014/68 (Romania Beheer B.V.)

[3] HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (X / mr. Verwiel q.q.)


Paul Schepel
Paul Schepel

“Al ruim 30 jaar beoefen ik het vak van advocaat met veel plezier. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar het oplossen van juridisch complexe vraagstukken, maar dan wel met een praktische inslag. Juist de combinatie van juridisch denkwerk en een zo goed mogelijk advies geven aan de klant, is wat mijn werk interessant maakt. Als curator bij enkele grote faillissementen in de omgeving, voel ik me regionaal betrokken. Eén van mijn grootste faillissementen is Eurocommerce in Deventer.

Rondom mijn specialisatie faillissementsrecht bevindt zich een grote waaier van vele rechtsgebieden: huurrecht, arbeidsrecht, goederenrecht en milieurecht. Binnen de verschillende zaken staat het belang van de opdrachtgever altijd centraal. Hierbij worden de belangen afgewogen tegen de kosten, ofwel het managen van verwachtingen op een realistische wijze.”

Over Paul

Paul is vanaf 1986 werkzaam als advocaat bij JPR Advocaten. De eerste jaren is hij in vele rechtsgebieden werkzaam geweest. Daardoor kan hij nog steeds het hele werkveld overzien. Daarnaast was hij actief bij de Nederlandse Niet-rokersvereniging CAN, waarvoor hij meerdere rechtszaken heeft gevoerd. Zijn huidige focus ligt bij het ondernemingsrecht, met als specialisatie insolventierecht. Daarnaast is hij sinds 2008 lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: