Menu
JPR Advocaten

Hardloop app in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Geschreven op 17 november 2015  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Hardloop app in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Onlangs heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) Nike op de vingers getikt inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wat was er precies aan de hand?

Nike heeft een hardloop app. De hardloop app van Nike registreert onder meer loopsnelheden, loopafstanden en looptijden onder gebruikmaking van de locatiegegevens van de telefoon van de gebruiker. Verder berekent de hardloop app verbrande calorieën op basis van het door de gebruiker opgegeven geslacht, lichaamslengte en gewicht. De hardloop app van Nike houdt verder al jouw sportactiviteiten bij en bewaart deze gegevens. Hieruit kan Nike gegevens over de conditie en gezondheid van de gebruiker opmaken. Het behoeft geen betoog dat dit gevoelige persoonsgegevens van de gebruiker zijn die enkel en alleen door Nike mogen worden verwerkt met uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers.

En juist deze uitdrukkelijke toestemming bleek volgens het CBP niet aanwezig bij Nike. Nike handelde volgens CBP in strijd met de Wbp doordat zij gebruikers onvoldoende heeft geïnformeerd dat via de hardloop app persoonsgegevens werden verwerkt.

Nike heeft naar aanleiding van het onderzoek van het CBP aangekondigd dat zij maatregelen zal treffen om te voldoen aan de Wbp. Het CBP zal in de nabije toekomst nagaan of Nike de aangekondigde maatregelen heeft getroffen en of zij hiermee niet langer in strijd handelt met de Wbp.

De verwachting is dat de hardloop app van Nike niet de enige app is die in strijd met de Wbp persoonsgegevens verwerkt en dat nog meer bedrijven in de nabije toekomst door het CBP op de vingers zullen worden getikt. Bedrijven doen er dan ook verstandig aan om een deskundige in te schakelen die controleert of de app wel in lijn is met de wet- en regelgeving. Mocht u vragen op dit vlak vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: