Menu
JPR Advocaten

Openstelling subsidieregelingen per 1 april 2015

Geschreven op 10 maart 2015  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Openstelling subsidieregelingen per 1 april 2015

Op 16 februari jl. is in de Staatscourant gepubliceerd dat de subsidieregelingen voor energie-innovatieprojecten met ingang van 1 april 2015 worden opengesteld. Duidelijk is nu dat een bedrag van € 103 miljoen beschikbaar is gesteld voor de energie-innovatieprojecten. Later dit jaar volgt nog een tweede openstelling van een subsidieregeling.

Het doel van subsidieregelingen is de ontwikkeling van schone en efficiënte opgewekte energie. De subsidie is dan ook bedoeld voor projecten van publiek-private samenwerkingsverbanden. De in te dienen projecten moeten wel passen binnen de thema’s van de Topsector Energie, zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving, smart grids, wind op zee en zonne-energie. DEI en Hernieuwbare Energie zijn hiervan uitgezonderd. Die mogen ook in andere energie-thema’s ingezet worden.

Opvallend is verder dat nieuw is de hernieuwbare energieregeling voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Ook is nieuw de regeling Innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving. Verder valt de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) eronder. Voor die laatste stelt minister Kamp 34 miljoen beschikbaar.

Mocht u bij de subsidieregelingen voor energie innovatieve projecten ondersteuning wensen, dan kunt u bij het specialistenteam EMT van JPR terecht.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: