Menu
JPR Advocaten

De kogel is door de kerk: Wetsvoorstel Kwaliteitsborging aangenomen

Geschreven op 15 mei 2019  •  Auteur: Peter Breukelaar
De kogel is door de kerk: Wetsvoorstel Kwaliteitsborging aangenomen

De Eerste Kamer heeft 14 mei 2019, toch nog met ruime meerderheid ingestemd met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Verbetering van bouwkwaliteit en kwaliteitsborging zijn de voornaamste doelen van deze wet, waarvan de invoering lang onzeker en bepaald niet onomstreden was. Nu is het aan private kwaliteitsborgers om de kwaliteit van het bouwwerk te controleren. Daarnaast wordt door een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van de aannemer verruimd.

Pilotprojecten tot 2021

De invoering van de wet wordt voorzien in 2021. Daaraan voorafgaand worden pilotprojecten uitgevoerd die na evaluatie mogelijk leiden tot aanpassing van de wet. Na invoering geldt de wet in eerste instantie voor de kleinere, minder ingewikkelde bouwprojecten. Dat zijn dan vooral woningen die veelal onder keurmerk als Woningborg gebouwd worden, zodat vermoedelijk na invoering van de wet in de praktijk weinig zal veranderen. Wel gaat de verruimde aansprakelijkheid van de uitvoerende aannemer direct in. Oftewel: een omdraaiing van de bewijslast bij het constateren van gebreken.


Het blijft de vraag of deze wet drama’s zoals de instorting van de parkeergarage in Eindhoven of instorting van de constructie van de Grolsch Veste zal voorkomen. Kwaliteitsborgers zullen en kunnen nu eenmaal niet alles zien. En waren de oorzaken van die narigheid wel zichtbaar? Overigens geldt de wet na invoering nog niet direct voor dergelijke risicovollere projecten.
De aannemerij kan en moet zich nu voorbereiden op de verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij Peter Breukelaar of één van zijn collega’s van de sectie Vastgoed van JPR advocaten.


Peter Breukelaar
Peter Breukelaar

Met enorm veel plezier heb ik mij gespecialiseerd in het bouwrecht. In de ruim 25 jaar dat ik optreed als bouwrechtadvocaat heb ik de bouw en het bouwrecht zien ontwikkelen tot een werkgebied waarin ik als oplossingsgericht advocaat, maar ook als jurist pur sang - indien nodig - mijn ei volledig kwijt kan. In mijn advies- en procespraktijk heb ik me gespecialiseerd in civiel bouwrecht, vastgoedrecht, projectontwikkeling en aanbestedingsrecht. Daardoor heb ik ruime ervaring in procederen in bouwgeschillen bij met name de Raad van Arbitrage voor de Bouw, Rechtbanken en Gerechtshoven. Een belangrijke en inspirerende aanvulling op het advocatenwerk is voor mij de mediationopleiding geweest. Inmiddels ben ik geregistreerd MfN-mediator. Verder geef ik met veel plezier talloze cursussen bij organisaties in de bouw en in-company bij bouw- en installatiebedrijven en ben ik (gast-)docent aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Over Peter

Advocaat vanaf 1992, daarvoor onder andere bedrijfsjurist bij bouwconcern. Als advocaat bouwrecht werkzaam geweest vanaf 1995, vanaf 1998 als partner bij gespecialiseerd bouwrechtkantoor. Vanaf 2019 partner bouwrecht bij JPR. Praktisch en oplossingsgericht zijn twee belangrijke kenmerken in mijn aanpak.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: