Menu
JPR Advocaten

De kogel is door de kerk: Wetsvoorstel Kwaliteitsborging aangenomen

Geschreven op 15 mei 2019  •  Auteur:
De kogel is door de kerk: Wetsvoorstel Kwaliteitsborging aangenomen

De Eerste Kamer heeft 14 mei 2019, toch nog met ruime meerderheid ingestemd met het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Verbetering van bouwkwaliteit en kwaliteitsborging zijn de voornaamste doelen van deze wet, waarvan de invoering lang onzeker en bepaald niet onomstreden was. Nu is het aan private kwaliteitsborgers om de kwaliteit van het bouwwerk te controleren. Daarnaast wordt door een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek de aansprakelijkheid van de aannemer verruimd.

Pilotprojecten tot 2021

De invoering van de wet wordt voorzien in 2021. Daaraan voorafgaand worden pilotprojecten uitgevoerd die na evaluatie mogelijk leiden tot aanpassing van de wet. Na invoering geldt de wet in eerste instantie voor de kleinere, minder ingewikkelde bouwprojecten. Dat zijn dan vooral woningen die veelal onder keurmerk als Woningborg gebouwd worden, zodat vermoedelijk na invoering van de wet in de praktijk weinig zal veranderen. Wel gaat de verruimde aansprakelijkheid van de uitvoerende aannemer direct in. Oftewel: een omdraaiing van de bewijslast bij het constateren van gebreken.


Het blijft de vraag of deze wet drama’s zoals de instorting van de parkeergarage in Eindhoven of instorting van de constructie van de Grolsch Veste zal voorkomen. Kwaliteitsborgers zullen en kunnen nu eenmaal niet alles zien. En waren de oorzaken van die narigheid wel zichtbaar? Overigens geldt de wet na invoering nog niet direct voor dergelijke risicovollere projecten.
De aannemerij kan en moet zich nu voorbereiden op de verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de sectie Vastgoed van JPR advocaten.Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: