Menu
JPR Advocaten

Cookie-wetgeving versoepeld

Geschreven op 28 mei 2015  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
Cookie-wetgeving versoepeld

In navolging op onze eerdere berichten op onze website aangaande cookiewetgeving en de voorgestelde wijzigingen hiervan, kunnen wij berichten dat de cookiewetgeving met ingang van 11 maart 2015 is gewijzigd. ACM, Autoriteit Consument & Markt, is hierop ook gelijk begonnen met het handhaven op de gewijzigde cookiewetgeving.

Wijzigingen
Een gevolg van de wijziging is dat geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd voor analytische (denk hierbij aan bezoekersstatistieken) en functionele ( bestanden die bijhouden wat een bezoeker wenst te bestellen) cookies. Deze cookies maken immers geen of weinig inbreuk op de privacy rechten van de bezoeker.

Een ander gevolg van de wijziging is dat nu duidelijk is dat voor het gebruiken van tracking cookies altijd toestemming van de bezoeker vereist is. Doordat deze tracking cookies namelijk het internetgedrag van de bezoeker bijhouden, is hier sprake van cookies die inbreuk maken op de privacy rechten van de bezoeker.

Een veel gezien verschijnsel is nu de zogeheten cookiewall. De bezoeker van een website krijgt voordat hij toegang krijgt tot een site de keus of hij cookies wenst te accepteren. Indien de bezoeker weigert de cookies te accepteren, wordt toegang tot de site ontzegd. De discussie die op dit moment in de literatuur speelt is of een cookiewall toegestaan blijft. Door een cookiewall kan immers toegang worden geweigerd tot content waar iemand wel belang bij heeft.

Handhaving
ACM heeft bekend gemaakt dat zij al diverse partijen heeft benaderd en heeft aangegeven dat het vermoeden bestaat dat de websites niet in lijn zijn met de wetgeving. De partijen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat zij wel degelijk in lijn handelen met de cookiewetgeving. De praktijk laat zien dat een groot deel van de partijen hierop overgaat tot het aanpassen van de website zodat er geen discussie ontstaat.

ACM heeft dan ook nog geen oordeel gegeven over een cookiewall of andere overtredingen. Het is op dit moment nog wachten op de eerste zaken die zullen worden voorgelegd aan de rechter. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: