Menu
JPR Advocaten

Brandverzekering: ondernemers, check uw voorwaarden!

Geschreven op 8 juli 2016  •  Auteur: Martijn Maas
Brandverzekering: ondernemers, check uw voorwaarden!

Brand is een groot risico voor de continuïteit van uw onderneming. Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat na brand in een bedrijfspand de helft van de ondernemers binnen twee jaar failliet gaat. Veel ondernemers sluiten dan ook een brandverzekering af om zich hiertegen te beschermen. Dit betekent echter niet altijd dat u dan goed bent beschermd. Check daarom uw verzekering goed op basis van onze tips.

Garantieclausules in brandverzekeringen

Na het sluiten van de brandverzekering verdwijnen het polisblad en de polisvoorwaarden vaak in een la zonder dat iemand er verder nog naar kijkt. Ondernemers weten daardoor niet dat ze aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om van dekking te zijn verzekerd. Dit zijn zogenaamde garantieclausules. 

Na een brand blijkt dan bijvoorbeeld dat de elektrische installatie in hun verzekerde pand gekeurd had moeten worden conform de NEN 1010 en/of NEN 3140-norm. Dit zijn veiligheidsnormen voor laagspanningsinstallaties. Gevolg: de verzekeraar weigert uitkering en de ondernemer moet de brandschade zelf dragen. Dit terwijl er jarenlang  premie is betaald. 

Afwijzing uitkering terecht of niet?

Verzekeraars mogen echter lang niet altijd op deze wijze dekking weigeren. De clausule kan bijvoorbeeld onduidelijk zijn geformuleerd of de polisvoorwaarden zijn niet of niet op de juiste wijze ter hand gesteld. Vaak betekent dit dat de verzekeraar zich niet op de clausule kan en mag beroepen. 

Ook weten ondernemers vaak niet dat als zij aannemelijk kunnen maken (en zo nodig bewijzen) dat het schenden van de garantieclausule de schade niet heeft veroorzaakt noch heeft vergroot, ze recht op dekking behouden. Dit volgt uit het arrest Biçak/Aegon van de Hoge Raad uit 2000. 

Deze laatste situatie stond recent nog centraal in een procedure bij de rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 25 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6124). Tijdens werkzaamheden aan een rommelige meterkast was brand ontstaan toen de elektricien een verkeerd aangebrachte bout probeerde te verwijderen. De ondernemer kon geen keuringsrapport NEN 1010 of NEN 3140 overleggen en verzekeraar Reaal weigerde uit te keren. 

De ondernemer kon echter aantonen dat de brand was ontstaan omdat de elektricien was vergeten de spanning van de installatie af te halen tijdens zijn werkzaamheden. Deze menselijke fout had hij ook kunnen maken als de installatie was (goed)gekeurd, aldus de rechtbank. Gevolg: Reaal moet alsnog dekking verlenen volgens de voorwaarden van de brandverzekering. 

Deze ondernemer mag van geluk spreken. Vaak is de oorzaak van een brand niet te achterhalen, bijvoorbeeld als het pand volledig is uitgebrand. Dit komt dan voor rekening van de ondernemer, hij moet immers bewijzen dat de brand niet aan het schenden van de garantieclausule is te wijten.  

Controleer uw dekking

Trek dus uw la open, bekijk de polisvoorwaarden van uw brandverzekering en neem zo nodig maatregelen om te zorgen dat u de juiste dekking heeft. Als er zich een brand heeft voorgedaan of als u tegen een verzekeringsprobleem aanloopt, neem dan contact op met een van onze advocaten. 


Martijn Maas
Martijn Maas

“Mijn directe omgeving wist het eigenlijk altijd al: Martijn wordt advocaat. Ik houd van debatteren en goede kennis van feiten. Tijdens mijn studies rechten en geschiedenis was ik voortdurend op zoek naar een uitdaging. Het intrigeert mij om me te verdiepen in een enorme hoeveelheid informatie. Er zijn situaties waar de wetgeving niet voldoende in voorziet. Dan moet je creatief zijn en een praktische oplossing vinden. Bij recht gaat het over strategieën; alle mogelijke scenario’s in overweging nemen en goed luisteren naar de klant.

Ik ben graag goed voorbereid, in de rechtszaal en daarbuiten. Daarbij zorg ik dat klanten weten wat ze kunnen verwachten en dat ik ze duidelijk informeer. Het is de kunst om met de juiste vragen het ‘waarom’ van een klant te achterhalen en zo tot een passende oplossing te komen.”

Over Martijn

Martijn is sinds 2016 advocaat bij JPR Advocaten in Deventer. Hij begon als student-stagiair en werkte later ook als juridisch medewerker bij JPR. Op basis van een helder advies helpt hij zijn klanten de juiste strategische keuzes te maken in het complexe verzekeringsrecht.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: