Menu
JPR Advocaten

Bedenktermijn

Geschreven op 26 juni 2014  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Bedenktermijn

Het zal u als werkgever niet zijn ontgaan dat er verschillende wijzigingen op stapel staan in het Arbeidsrecht. Een van de wijzigingen betreft de invoering van de bedenktermijn. Maar wat houdt dat nu precies in?

In het nieuwe ontslagrecht blijft het voor u als werkgever mogelijk de arbeidsovereenkomst met uw werknemer door middel van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Tot 1 juli 2015 is het voor de werknemer in uitzonderlijke situatie zoals bijvoorbeeld in geval van dwaling of bedrog mogelijk om de vaststellingsovereenkomst nadat deze door partijen is ondertekend buitengerechtelijk te ontbinden.

Ondertekening vaststellingsovereenkomst

Echter, vanaf 1 juli 2015 biedt de wetgever de werknemer de mogelijkheid om na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst gedurende twee weken alsnog aan te geven dat hij niet kan instemmen met de overeengekomen vaststellingsovereenkomst en dat hij deze vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk wenst te ontbinden. De werknemer dient dit alsdan schriftelijk kenbaar te maken aan de werkgever.

De bedenktermijn bedraagt een periode van twee weken, mits de werkgever schriftelijk aan de werknemer kenbaar heeft gemaakt dat hij de vaststellingsovereenkomst kan ontbinden. Wanneer de werkgever de werknemer niet schriftelijk in kennis stelt van het feit dat de werknemer een bedenktermijn heeft om de vaststellingsovereenkomst te ontbinden, bedraagt de bedenktermijn drie weken.

Van de bedenktijd mag slechts 1 keer in de zes maanden gebruik worden gemaakt. Wordt na gebruikmaking van de bedenktijd binnen zes maanden een nieuwe vaststellingsovereenkomst gesloten, dan kan niet nogmaals een beroep op de bedenktijd worden gedaan.

Voorts biedt de wet van 1 juli 2015 de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst op te zeggen met de schriftelijke instemming van de werknemer. De werknemer heeft het recht zijn instemming binnen 14 dagen na dagtekening daarvan zonder opgaaf van redenen schriftelijk te herroepen. Let wel, dit ziet niet op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Advies en tip

Neem vanaf 1 juli 2015 in vaststellingsovereenkomst in de considerans op dat de werknemer een bedenktermijn heeft van twee weken om de vaststellingsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Neemt u daarbij voorts een artikel op waaruit blijkt dat de considerans integraal onderdeel uitmaakt van de vaststellingsovereenkomst, zodat u discussie hierover achteraf voorkomt.

Wanneer u als werkgever niet gebonden wenst te zijn aan de wettelijke bedenktermijn, dan adviseren wij u de arbeidsovereenkomst via een zogeheten pro forma ontbindingsprocedure door de kantonrechter te laten ontbinden. U kunt vervolgens een aanvullende overeenkomst met uw werknemer sluiten voor de “losse eindjes”. Op deze aanvullende overeenkomst is in dat geval geen bedenktermijn van toepassing, aangezien de arbeidsovereenkomst is geëindigd door ontbinding. Wanneer u als werkgever gedurende de bedenktermijn niet in onzekerheid wilt verkeren, biedt de pro formaprocedure uitkomst.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: