Menu
JPR Advocaten

Battle of forms

Geschreven op 7 maart 2016  •  Auteur: Paul Schepel
Battle of forms

Veel bedrijven hanteren algemene voorwaarden, maar wat als beide partijen ieder naar hun eigen voorwaarden verwijzen? Het antwoord is helaas niet altijd hetzelfde.

Nederland

In Nederland zijn de voorwaarden die het eerst van toepassing worden verklaard van toepassing, tenzij de wederpartij dat uitdrukkelijk afwijst. Een bepaling in algemene voorwaarden dat andere voorwaarden van de hand worden gewezen is daarvoor niet voldoende. Dus als u een offerte krijgt met de mededeling dat algemene voorwaarden van toepassing zijn zult u met zoveel woorden moeten terugschrijven dat u dat niet accepteert. Meestal is het dan tijd voor een goed gesprek.

Buitenland

Handelt u met een partij in het buitenland dan is het de vraag welk recht van toepassing is als de algemene voorwaarden niet gelden. Binnen de Europese Unie bestaat daarvoor een Europese Verordening (Rome I). Voor overeenkomsten met consumenten, arbeids- en huurovereenkomsten gelden aparte regels, maar meestal is het dus het land waar de partij die de kenmerkende prestatie verricht is gevestigd. Betaling is geen kenmerkende prestatie. Bij aanneming van werk de aannemer en bij het verrichten van diensten de dienstverlener. Bij filialen geldt het filiaal dat de overeenkomst heeft gesloten. Aan de hand van dat recht moet worden beoordeeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ieder land kent daarvoor zijn eigen regels.

Internationale koop

Voor internationale koop en verkoop van roerende zaken is het Weens koopverdrag van toepassing, tenzij dat met zoveel woorden is uitgesloten. De Nederlandse rechter zoekt in deze gevallen aansluiting bij voorstellen voor algemene beginselen van Europees recht. Deze gaan uit van de zogenaamde knock-out theorie. Deze houdt in dat bij meerdere sets algemene voorwaarden alleen de bepalingen van toepassing zijn die niet met elkaar in strijd zijn (en dat zal zelden het geval zijn.) Deze regel geldt echter niet voor andere overeenkomsten, zoals aanneming van werk.

Algemene voorwaarden

Het is hoe dan ook van groot belang te zorgen dat uw algemene voorwaarden ook daadwerkelijk van toepassing zijn. Daarvoor is nodig dat u in al uw aanbiedingen, offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen met zoveel woorden bepaalt dat uw voorwaarden van toepassing zijn en een exemplaar daarvan op de een of andere wijze meestuurt. Verwijzing naar een depot bij de Kamer van Koophandel of een rechtbank is niet voldoende. Toezending per mail kan alleen als de overeenkomst uitsluitend per mail wordt gesloten of de wederpartij daar uitdrukkelijk mee instemt. Bij vermelding op een website is nodig dat de voorwaarden met een muisklik leesbaar worden én het document kan worden gedownload en opgeslagen. Kortom, handhaaf de nodige administratieve discipline.


Paul Schepel
Paul Schepel

“Al ruim 30 jaar beoefen ik het vak van advocaat met veel plezier. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar het oplossen van juridisch complexe vraagstukken, maar dan wel met een praktische inslag. Juist de combinatie van juridisch denkwerk en een...

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: