Menu
JPR Advocaten

AP gaat duidelijkheid bieden over de bewaartermijn voor loggegevens van medische dossiers

Geschreven op 16 januari 2019  •  Auteur: Leonie Ouwersloot-Koster
AP gaat duidelijkheid bieden over de bewaartermijn voor loggegevens van medische dossiers

Het medisch dossier bevat veel vertrouwelijke gegevens van een patiënt en zorginstellingen. De veiligheid van deze gegevens moet door de privacywetgeving worden gewaarborgd. Om deze veiligheid te borgen, zorgen zorginstellingen ervoor dat loggegevens worden bijgehouden.
 
Loggegevens maken inzichtelijk welke medewerker toegang heeft gehad tot bepaalde gegevens, en wanneer. Door middel van het bijhouden van deze loggegevens kan achteraf worden gecontroleerd welke medewerkers toegang hebben gehad tot bepaalde gegevens. Op dat moment kan dan worden vastgesteld of medewerkers die toegang hebben gehad, ook wel toegang hadden mogen hebben. Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij een medische behandeling van een patiënt, behoren zichzelf toegang te verschaffen tot een dergelijk dossier. Overigens is het voor een patiënt zelf ook mogelijk deze gegevens op te vragen en in te zien.
 
Begin 2018 werd het onderwerp met betrekking tot de loggegevens actueel toen bleek dat verscheidene medewerkers, die niet betrokken waren bij de behandeling van Samantha de Jong (ook wel bekend als “Barbie”), toch inzage hebben gehad in haar dossier. Deze onbevoegde toegang kwam bij een controle van het ziekenhuis naar voren. Naar aanleiding van deze kwestie kwam het beleid met betrekking tot deze gegevens weer ter discussie.
 
Het was al bekend dat de loggegevens van een medisch dossier per zorginstelling voor een andere termijn werd bewaard. De bewaartermijnen variëren op dit moment van twee jaar tot voor onbepaalde duur. De reden hiervoor is dat de AP als richtlijn voor de bewaartermijn heeft aangegeven: “dat de loggegevens bewaard moeten blijven, zolang dit in het belang is van de patiënt”. Elke zorginstelling hanteert echter een andere invulling van deze richtlijn. De branche heeft aangegeven duidelijkheid te willen over de bewaartermijn die gehanteerd moet worden voor deze loggegevens.
 
Begin van dit jaar heeft de minister van Volksgezondheid in Trouw aangekondigd dat zij in samenwerking met de AP, duidelijkheid zal bieden voor wat betreft de bewaartermijn van de loggegevens van een medisch dossier. Als indicatie is door de AP aangegeven dat wellicht aansluiting gezocht gaat worden bij de bewaartermijn welke geldt voor het medisch dossier, te weten 15 jaar. Bij dit termijn zijn echter nog wel wat bezwaren, gelet op de impact dat het termijn zal kunnen hebben op de dataopslag. De AP hoopt in ieder geval begin dit jaar met een richtlijn te kunnen komen.

Wanneer meer bekend is met betrekking tot deze richtlijn, zullen wij u hiervan uiteraard op de hoogte stellen.
 


Leonie Ouwersloot-Koster
Leonie Ouwersloot-Koster

“In ons vak is geen dag hetzelfde. Ik kom dagelijks bij de meest uiteenlopende bedrijven. De dynamiek en de veelzijdigheid van vraagstukken, het discussiëren en onderhandelen waarbij het belang van de klant voorop staat, intrigeren mij. Deze aspecten van het vak van advocaat trokken mij ook aan, waardoor ik al snel wist dat ik de advocatuur in wilde. Mijn doel is altijd het bereiken van een oplossing waar mijn klant tevreden over is.

In het arbeidsrecht kom ik in aanraking met veel verschillende kwesties. Zo denk ik mee over beleid, begeleid ik individuele en collectieve ontslagprocedures en ondersteun ik OR-adviestrajecten.

Verder ben ik gespecialiseerd in het privacyrecht. Ik adviseer cliënten bij de implementatie van de AVG en denk ik mee op beleidsmatig niveau. Daarnaast geef ik workshops aan klanten en belanghebbenden. Mijn doel daarbij is deelnemers informatie geven waar ze direct mee aan de slag kunnen.”

Over Leonie

Leonie is sinds 2009 advocaat en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en privacyrecht. Leonie is betrokken bij haar klanten en heeft een pragmatische aanpak. Ze is actief in de ouderraad van de school van haar kinderen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: