Menu
JPR Advocaten

Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie

Geschreven op 5 februari 2016  •  Auteur: Pascal Hulsegge
Afschaffing Verklaring Arbeidsrelatie

De Eerste Kamer stemde 2 februari 2016 in met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Hiermee verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers per 1 mei 2016. Doel van de wet is om beter te kunnen handhaven en schijnzelfstandigheid te kunnen terugdringen.

Bij een VAR kunnen personen zich voordoen als een zzp’er, terwijl zij in de praktijk als een “gewone” werknemer werkzaamheden verrichten (schijnzelfstandige). Beschikt de zzp’er over een VAR, maar is hij feitelijk schijnzelfstandige, dan is de opdrachtgever toch niet inhoudingsplichtig.

De VAR wordt per 1 mei 2016 vervangen door de zogeheten modelovereenkomsten. Daarbij zijn drie modelovereenkomsten te onderscheiden. Algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten.
Maken opdrachtgever en zzp-er gebruik van de modelovereenkomst dan is de opdrachtgever in beginsel niet inhoudingsplichtig.

Een grote valkuil voor opdrachtgevers is dat in de praktijk wel moet gebeuren wat is overeengekomen. Indien de fiscus constateert dat partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, ontvangt de opdrachtgever alsnog een aanslag voor de loonbelasting. Het is denkbaar dat de zzp’er/schijnzelfstandige dan ook dient deel te nemen aan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Let dus goed op dat de gemaakte afspraken worden nageleefd!

Ook de zzp’er dient de gemaakte en goedgekeurde afspraken na te leven. Voorts moet hij zich ervan bewust zijn dat de zogeheten modelovereenkomst geen zekerheid geeft over de vraag of hij ook voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt aangemerkt. Hier gelden andere criteria voor.

Vanaf 1 mei 2016 geldt een overgangsperiode van een jaar van de VAR naar de modelovereenkomst. Dit betekent dat vanaf 1 mei 2017 de nieuwe regeling wordt gehandhaafd door de fiscus.

Het is goed voor te stellen dat de afschaffing van de VAR de nodige vragen oproept. Mocht u hier advies over wensen te ontvangen, neemt u dan gerust contact op met JPR Advocaten.


Pascal Hulsegge
Pascal Hulsegge

“Op jonge leeftijd wist ik al dat ik advocaat wilde worden. In de rechtszaal juridisch complexe zaken bepleiten, met ondernemers sparren over strategische stappen, een klant adviseren over herstructureringen of met de klant een onderhandelingstactiek uitdenken om het beste resultaat te behalen, allemaal zaken die ik als advocaat oppak en waar ik energie van krijg. Kort gezegd, zaken zo oplossen dat een klant tevreden is en zo efficiënt mogelijk een regeling of uitspraak bereiken; dat is mijn streven.

Vanuit mijn enthousiasme en passie voor het bedrijfsleven, ben ik sparringpartner van ondernemers en participeer ik in verschillende regiobesturen. Wat me motiveert is het verbinden van ondernemers, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan in de regio en de economie bloeit. Met de opgedane kennis uit de regio, kan ik mijn klanten verder informeren en ondersteunen.

Op sociaal maatschappelijk vlak ben ik betrokken bij diverse projecten in Deventer. Mijn interesses Human Capital, MVO en meer vrouwelijke ondernemers in de regio aan de top, hebben allen een raakvlak met mensen. De advocatuur is prachtig, dat had ik goed ingeschat toen ik nog jong was. In mijn vak draait het vanuit een juridisch oogpunt om de mens en zijn het de mensen die mij inspireren.”

Over Pascal

Pascal is sinds 2018 voorzitter van het Dagelijks Bestuur van JPR Advocaten. Vanaf 2005 is zij actief als advocaat en sinds 2009 werkzaam bij JPR Advocaten. Ze is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en Intellectueel Eigendom. Pascal is energiek en heeft passie voor haar vak. Haar werkwijze is gericht op het verbinden van partijen, waarbij oog is voor menselijke verhoudingen.

Contact opnemen met JPR

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor de nieuwsbrief: