Nieuwe regels huurkoop en geldleningen

Paul Schepel
Nieuwe kredietregels voor huurkoop | JPR Advocaten

Huurkoop

Huurkoop is koop op afbetaling waarbij de verkoper eigenaar blijft totdat alle termijnen zijn betaald. Het is een van de laatste overeenkomsten die nog niet in het Nieuw Burgerlijk Wetboek was geregeld. Er zijn verschillende regels voor huurkoop van roerende zaken en voor onroerende zaken.

Roerende zaken

Huurkoop van roerende zaken is nu onderdeel van het “goederenkrediet” in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Ook de nieuwe wet kent een aantal regels ter bescherming van de huurkoper.

Nieuw is dat bij huurkoop door ondernemers mag worden afgeweken van die regels met één uitzondering: ook als de overeenkomst voortijdig wordt ontbonden heeft de verkoper alleen recht op betaling van de resterende termijnen. Wat de zaak meer opbrengt (of waard is) is altijd voor de huurkoper.

Verder kan nu ook een doorlopend goederenkrediet worden afgesloten. De huurkoper wordt in dat geval eigenaar zodra hij aflossingen gelijk aan de contante prijs voor de zaak heeft gedaan. 

Onroerende zaken

Voor onroerende zaken bestond sinds 1973 een Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken. Ook deze regeling is nu in Boek 7 van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek opgenomen.

De oude “tijdelijke” wet was bedoeld voor woningen, maar gold voor alle onroerende zaken. In de nieuwe regeling geldt een aantal regels nu alleen voor woningen. Daartoe behoort de regeling dat er een taxatierapport moet zijn en de koper tenminste 14 dagen de tijd moet hebben gehad om dat rapport te bestuderen.

Geldlening

Er bestaan al lang regels voor geldleningen door banken, financieringsmaatschappijen en andere professionele partijen aan consumenten, het consumentenkrediet. Nieuw is een algemene regeling voor geldleningen. De regels voor consumentenkrediet, indien van toepassing, gaan echter vóór.

Overgangsrecht

De nieuwe regels gelden alleen voor overeenkomsten die op of na 1 januari 2017 zijn gesloten. De oude regels blijven dus nog gelden voor overeenkomsten van voor die datum.

In dit artikel zijn alleen enkele hoofdpunten van de nieuwe wet besproken. Wij adviseren u graag over wat in uw geval geldt.

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.