Arbeidsrecht Ontslag
18 mei 2015

Nieuwe regeling UWV Ontslagprocedure

JPR advocaten
Nieuwe regeling UWV Ontslagprocedure | JPR Advocaten

Met ingang van 1 juli 2015 zijn de nieuwe ontslagregels volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van toepassing. Dat betekent dat u vanaf dat moment niet meer kunt kiezen, maar dat bij een beëindiging om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid u toestemming moet vragen bij het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs nieuwe regels gepubliceerd, die gelden voor de ontslagprocedure bij het UWV. Deze regels zijn vastgelegd in:

Regeling UWV ontslagprocedure

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015...

Kort samengevat is de procedure als volgt:

  • Op basis van een UWV-formulier wordt zowel de aanvraag, als het aansluitende verweer elektronisch bij het UWV ingediend;
  • Het UWV kan een tweede ronde van hoor en wederhoor toestaan, maar een verplichting is dit niet;
  • Afhankelijk van de grondslag kan het UWV deskundigenadvies inwinnen over arbeids-medische mogelijkheden tot het verrichten van arbeid. Partijen krijgen in dat geval aansluitend de mogelijkheid om op dit advies te reageren;
  • Op basis van de aangereikte informatie neemt het UWV een besluit om al of geen toestemming te verlenen. Indien het verzoek gebaseerd is op bedrijfseconomische redenen kan het UWV besluiten het verzoek voor advies voor te leggen aan de ontslagadviescommissie. Een ontslagaanvraag wordt dus niet meer standaard aan de ontslagadviescommissie voorgelegd.
  • Uitgangspunt is dat een verzoek binnen vier weken vanaf het moment dat een volledig verzoek is ontvangen, wordt afgehandeld. Dit wordt langer als het UWV besluit aanvullend advies in te winnen of gelegenheid geeft voor een aanvullende reactie.
  • Bezwaar of beroep tegen de beslissing is niet mogelijk;
  • Na afwijzing kan opnieuw, mits op basis van nieuwe feiten en omstandigheden, een verzoek om toestemming worden gedaan;Samengevat komt het erop neer dat de Minister door middel van deze regeling een strakke en daarmee korte ontslagprocedure heeft neergezet. Alleen het UWV komt enige beleidsvrijheid toe om daarvan af te wijken.
 

Gerelateerde berichten

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste alle relevante juridische ontwikkelingen.